VEKOP-7.3.3-17 -- Digitális környezet a köznevelésben

Széchenyi2020A „Digitális környezet a köznevelésben” című (kódszám: VEKOP-7.3.3-17) felhívás keretében megvalósítandó

VEKOP-7.3.3-17 projekt

A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása az ÉszakBudapesti Tankerületi Központ intézményeiben.

A projekt célja, olyan digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok megvalósítása a bevont intézményekben, amelyek elterjeszthetők, a pedagógusok digitális felkészültségét, módszertani kultúráját növeli, valamint a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használatot erősíti és a digitális és egyéb kulcskompetenciákat hatékonyan fejleszti.

A projekt részcéljai:

 • A tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fejlesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismerése és alkalmazása érdekében digitális pedagógiai eszköz és/vagy módszer adaptálása, implementálása és tanítási-tanulási gyakorlatba történő beépítése a matematikai kompetencia fejlesztése és természettudományos megismerés területén.
 • A tanulók matematikai, digitális és természettudományos kompetenciáinak fejlesztése.
 • A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével.
 • A digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára
 • Hozzájárulás Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok megvalósításához.

Projekt célcsoportjai: a bevont köznevelési intézmények tanulói, pedagógusai, szakemberei.

A Veres Péter Gimnáziumban 10 pedagógus vesz részt a programban, egy szakmai koordinátor és egy digitális asszisztens segíti munkájukat. Valamennyien részt vettek egy 144 órás továbbképzésen, szabadidőjüket és a hétvégéiket áldozva erre. A továbbképzésen a Geogebra és a Geomatek program tanórai használatával ismerkednek, emellett a digitális technika eszközeinek tanórába építése, digitális tanmenet készítése és online felületek tantárgyi alkalmazása terén is kaptak segítséget kollégáink. A továbbképzések nagyobb része on-line módon történt a járványügyi előírások betartásával.

A pályázat első szakasza után megállapítható, hogy jelentősen megváltozott a tanórai eszközhasználat módja, mértéke, a digitális eszközök szerepe a tanórákon. Érdekesebbek, hatékonyabbak, motiváltabbak az így előkészített tanórák. Az IKT eszközrendszereit digitális tábla, laptop, projektor, tablet melyeket a program keretében kaptunk az órai munka során rendszeresen használjuk. Különösen segített a megszerzett tudás és az IKT eszközök megléte a covid járvány miatt történt iskolabezárás idején. Az eszközöket a diákok között szétosztottuk, így is segítve az otthoni tanulást.

A szakmai fejlődést segítik a tantestület számára szervezett tudásátadó programok, internet biztonsági előadás, iskolaközi workshopok, szakmai napok és a tantestület belső megbeszélései, ismeret átadás a digitális oktatás témakörében.  A programban résztvevő tanárok óráik 40%-ban a megszerzett tudást és eszközöket rendszeresen használják. Az iskola diákjai (200-300 fő) rendszeresen használja a digitális eszközöket az órai munka során.

A programban részt vevő tanulók a pályázat időtartama alatt valamennyien eljutnak a Bűvösvölgy médiaértés-oktató központba, ahol a digitális világ nagyszerű eszközeit és alkalmazásait ismerhetik meg.

A projektben résztvevő pedagógusok, a Veres Péter Gimnázium részéről

 1. Biczó Ildikó: biológia-kémia szakos középiskolai tanár, a biológia-kémia munkaközösség vezetője
 2. György Károly Zoltánné Csurja Edit: biológia-kémia szakos középiskolai tanár 
 3. Kötél Tamás: matematika-fizika szakos középiskolai tanár, 10.b osztályfőnöke
 4. Parraghné Sas Zsuzsanna: biológia-kémia szakos középiskolai tanár
 5. Rakovszky Andorás: matematika-fizika szakos középiskolai tanár, 7.a osztályfőnöke
 6. Számadóné Békéssy Szilvia: matematika szakos középiskolai tanár
 7. Székely György Gábor: az iskola igazgatója, fizika tanár, népszerű fizika példatár szerzője (Ennyit kellene tudnod: Fizika példatár I-II., több kiadása is volt), fizika tanár, igazgató
 8. Szmerka Gergely: matematika szakos középiskolai tanár
 9. Vadlerné Győri Nicolette Borbála: biológia-kémia szakos középiskolai tanár, 7.b osztályfőnöke
 10. Vargáné Sándor Andrea: biológia-kémia szakos középiskolai tanár, igazgatóhelyettes

ÉBTK

 

Az alábbi programokban vettünk részt (több program még előkészítés alatt van)

Digitális Pedagógiai Módszertani Központ szakmai támogatást nyújtó műhelymunkán részvétel

Célja: az elkövetkező két év közös feladatairól való tájékoztatás és egyeztetés.

A szakmai műhely helyszíne és időpontja: 2018.12. 12. 14:00-17:30
Helyszín: Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Montessori Tagiskoláj
Cím: 1119 Budapest Keveháza u.

A szakmai támogatás részeként megszervezett rendezvény lehetőséget biztosított arra, hogy a pályázatokat megvalósító intézmények képviselői szakmai kérdéseikre válaszokat kapjanak az előadóktól, illetve egymás munkáját ötleteik és bevált módszereik megosztásával segítsék.

Intézményünk 2 fővel vett részt a képzésen.

 

Internetbiztonsági előadás a Veres Péter Gimnáziumban a tanárok számára

Időpont: 2019.12.05.
Helyszín: az iskola tantermei

Az iskola 37 tanár részvételével egy négyórás program keretében megismerkedett napjaink internetbiztonsági kérdéseivel, problémáival, illetve a felmerült gyakorlatban is megjelent problémák kezelésével.

 

Internetbiztonsági előadás a diákok számára a Veres Péter Gimnáziumban

Időpont: 2019.12.07.
Helyszín: az iskola tantermei

A felkért előadók a diákok számára napjaink internet használata során felmerülő veszélyek és azok kezelésének a megoldására, veszélyek elkerülésére szolgáló tanácsokkal szolgáltak.

Az előadásokon az iskola 9.a, 9.b, 9.c osztálya vett részt 32 fővel.

 

Bűvösvölgy látogatás

A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hozta létre, hogy élményszerű programmal támogassa a médiaértés oktatását a 9-16 éveseknek.

Foglalkozások

A diákok legfeljebb nyolc fős csoportokban dolgoznak a stúdióinkban. A négy 60 perces foglalkozásra épülő program a szünetekkel együtt 5-6 órát vesz igénybe. Témakörök melyeken diákjaink részt vettek: film, hír, kép, hang, reklám, internet. A foglalkozások során a diákok betekintést kaptak és a gyakorlatban használhatták a médiák eszközrendszereit.

Időpont: 2019.12.07.

Helyszín: az oktatóközpont stúdiói

Az iskolánk részéről a 9.a, 9.b, 9.c osztályokból 48 diák vett részt a foglalkozásokon.

Bűvösvölgy 1

 

Bűvösvölgy 2

 

Bűvösvölgy 3

 

Bűvösvölgy 4

 

 

Veres Péter Gimnázium internet biztonság előadás, foglalkozás

Ideje: 2020.november 6. helyszín: osztálytermek

A VEKOP program keretén belül sor került a diákok részére az internetbiztonságról szóló előadásra.

internetbiztonsági előadásEz a témakör egyre fontosabb lett az internet biztonságos használata témakörében a diákok számára. A gyerekek egyre fiatalabban költöznek fel a webre, egyre több időt töltenek ott és közben a veszélyek száma is növekszik. Fontos lenne, hogy minél korábban és minél többet halljanak a biztonságos netezésről.

Az előadások keretében az előadók törekedtek a felmerülő veszélyek bemutatására és ezeknek a kezelését a diákok számára érthető és nem ijesztgetés céljából történő megoldások, alkalmazások hasznos gyakorlati tanácsok formájában tolmácsolták.

Az előadók az internetbiztonság témakörét körbejárták, példák bemutatásával hívták fel a figyelmet a veszélyekre.

Az órákat a zoom segítségével bonyolítottuk le tekintettel a járványveszélyre. Az órákon is  maszkot használták a diákok, tanárok. A zoomon keresztül a hiányzó diákok is bekapcsolódtak a foglalkozásba. A foglalkozás alatt teszteket oldottak meg és az előadóval is tudtak beszélgetni, kérdezni.

A foglalkozásán a 8.a és 8.b osztály diákjai vettek részt (58 fő). Az internetbiztonság témaköre feldolgozásra kerül az informatika órákon (érettségi tétel része is).

 

Tudásmegosztó workshop

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központtisztelettel meghívja Önt a VEKOP-7.3.3.-17-2017-00010 azonosító számú "A digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének kialakítása az Észak-Budapesti Tankerületi Központ intézményeiben" című projekttel kapcsolatos workshopra, tudásmegosztás, jó gyakorlatok bemutatása céljából

Időpontja: 2020. november 4. (szerda) 11:00-15:00

Helyszíne: Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola, 1039  Budapest Bárczi Géza u.2.

A rendezvényen a vírushelyzet miatt bevezetett intézkedéseknek megfelelően az iskola tanárai csak online, ZOOM rendszeren keresztül vehettek részt.

 

VEKOP Veres Péter Gimnázium szakmai nap (szakmai nap)

VEKOP pályázat keretén belül mi tartjuk a workshopot 2020. november 17. Időtartama: 8:50-13:00

Az előadásokat a digitális oktatás témakörében tartottuk meg. Lebonyolítása on-line módon, a zoomon keresztül történt. 57 fő vett részt az előadásokon, foglalkozásokon. (44 iskolából jelentkezhettek be).

Program, napirend:

 • bevezető előadás (kb. 90 perc) külső előadó tartja (úgy, mint a régebbi workshopon).
 • előadó: Dr. Bokor Tamás
 • VPG Vekopos tanárok előadása az alábbi tantárgyak digitális oktatási tapasztalatairól
  • matematika
  • fizika
  • biológia
  • kémia
  • egyéb pl. általános oktatási tapasztalat a digitális (online) oktatás tapasztalatairól csoportszervezés egy-egy témában

Az iskolák nagyobb része általános iskola, tehát a tantárgyak bemutatásánál, oktatási és eszköz használat tapasztalatainak ismertetésénél ezt figyelembe kellett venni. Előadások hossza kb. 15 perc (csoportokban lehet kiegészíteni, megbeszélni).

Témák: az eddigi tapasztalatok, ismertetése, bemutatása, jó és kevésbé sikeres módszerek, előny, hátrány, eszközök és digitális felületek használata, software, hardware tapasztalatok stb. Jó gyakorlatok ismertetése. Oktatási felületek használata zoom, team, redmenta, classroom minden más, amiben tapasztalat lett.

Az őszi szünettől kezdve a kormány által előírt járványügyi előírásoknak megfelelően a 9-12 évfolyam on-line oktatásra tért át. Az eddig tapasztalatok és a felkészülés segíti, segítette ennek az időszaknak a kezelését. A diákok már felkészültebben tudják használni a digitális oktatás eszközeit. Természetesen időnként néhány osztály is karanténba került (tanárok is), de ezeket az időszakokat is sikerült az on-line eszközökkel és módszerekkel áthidalni, az oktatás folytonosságát fenntartani. A meglévő IKT eszközök az on-line órákon és a kontaktórákon is rendszeres használatban vannak (digitális tábla, tabletek, notebookok).