Számadóné Békéssy Szilvia

1986-tól, az iskola alapításától tanít a gimnáziumban. Matematika-földrajz szakos tanár. Az ELTE külső vezető tanára. Kiváló osztályfőnöki munkájának alapja a gyerekek segítése, szeretete. Szakmai munkája is páratlanul gazdag.
Erről ő maga így ír: "Pályámat az éppen megalakuló gimnáziumunkban kezdtem. A matematika szépségét és szeretetét igyekszem tanítványaimnak átadni. A Nemzeti Tankönyvkiadónál gimnáziumi matematika tankönyvcsalád átdolgozását végeztem férjemmel. Jelenleg egy új, felső tagozatosoknak készülő tankönyvsorozat alkotótársa vagyok. Munkám elismeréseként 1998-ban "Óbudai Pedagógiai Érdemekért", 2002-ben "A Matematika Tehetségeinek Gondozásáért" Ericsson-, 2004-ben "A Magyar Matematika Oktatásáért" Graphisoft-díjat vehettem át."

emailcím: 
szysz0220@gmail.com
Tanított tantárgyak: 
matematika