Kötél Tamás

1989-ben végeztem az ELTE TTK matematika-fizika szakán. Ötödéves hallgatóként kezdtem meg munkámat a Veres Péter Gimnáziumban, azóta is itt tanítok.
Pedagógusi tevékenységem elismeréseként Óbudai Pedagógiai Érdemekért kitüntetést (1997), Veres Péter Díjat (1999), Graphisoft-díjat (2001) és Veres Péter Alma Mater Díjat (2013) kaptam. 2014-ben Óbuda-Békásmegyer legmagasabb pedagógiai kitüntetését, a Tiszavölgyi István Díjat vehettem át.
2003-tól 2013-ig a gimnázium igazgatóhelyettese voltam.

Munkám során törekszem arra, hogy a szaktárgyi ismeretek közvetítésén túl minél szélesebb látókörű, a környezeti és társadalmi kihívásoknak minél jobban megfelelni tudó diákok felkészítésében működjek közre. A matematikát elsősorban a gondolkodásfejlesztés, a tudatos problémamegközelítés eszközének tekintem, a fizikaoktatással pedig főként a környező világ, a jelenségek közti összefüggések megismerésének igényét szeretném kialakítani.

Szaktárgyaim oktatása mellett az iskolai élet több területéből is igyekszem kivenni a részem. Tanítottam furulyát (én alapítottam az iskola első furulyazenekarát), tartottam bridzs-, go- és táblásjátékszakkört is. Az iskolai intenzív hét struktúrájának kidolgozója, az 5-8. évfolyam projektmunkájának koordinátora voltam.

Iskolai munkám mellett több évig az ELTE vezető tanáraként segítettem a tanárjelölteket, tanári továbbképzéseket, előadásokat is tartottam, elsősorban a grafikus számológépek iskolai alkalmazásával kapcsolatban. A Szerencsejáték Rt. külső elemzőjeként több kisebb tanulmányt írtam játékelméleti kérdésekről. Angol nyelvű matematika szakfordítást, szakirodalmat is lektoráltam.
2005-ben Projekttervező strukturális alapokhoz képesítést, 2012-ben ECDL bizonyítványt szereztem.
2013-ban az ELTE PPK-n matematika szakirányú pedagógus szakvizsgát tettem.
Több mint tíz éve vagyok a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntő szóbeli zsűrijének elnöke.

Gyermekkorom óta zenélek, jelenleg a Semmelweis kórusban énekelek. A gimnáziumi szülő-tanár kórus megálmodója és alapítója voltam.

A természettudományok mellett egyéb területekkel is örömmel foglalkozom. Nyelvi fejtörő gyűjteményem 2010-ben készült el.

Fontosabb könyveim, írásaim:

 • Válogatott feladatok matematikából a nyolcosztályos gimnáziumok 1. osztályainak (1994)
 • Barangolás a számok múltjában (1996)
 • Matematika - Útmutató az érettségi vizsgára készülőknek (1997)
 • A MaTeK folyóirat szerkesztője és cikkírója (1998-2000)
 • Az óbudai hagyományőrzés iskolai programokba történő beépítésének lehetőségei (1999)
 • Bevezetés a statisztikába (1999)
 • B. Kröpfl-W. Peschek-E. Schneider-A. Schönlieb: Alkalmazott statisztika című könyvének 80 oldalas függeléke (2000)
 • Egy gimnázium első húsz éve - a város peremén (szerkesztő, 2006)
 • Nagy csacsipacsitár - 1200 nyelvi fejtörő kezdőknek és haladóknak (2010)
 • A tanulók statisztikai szemléletmódjának fejlesztése egy projekt feladat segítségével (2013)
 • Egy gimnázium törekvései 2006 és 2016 között – a város peremén (szerkesztő, 2016)
 • A digitális matematikaoktatást támogató óravázlatok (2019- )

 

 

emailcím: 
kotel.tamas@verespg.hu
A heti fogadóóra időpontja: 
egyeztetés alatt
Tanított tantárgyak: 
matematika, fizika, osztályfőnök (11.b)
Mely osztályokban tanít: 
5.a, 8.b, 9.a, 11.b