Katona Dániel

Matematika-angol szakos tanár, 2008 óta tanít iskolánkban.

Ő maga így ír munkájáról:
'What is essential, is invisible to the eye.' Fordítva - gondolom - nem feltétlenül van így. Láthatatlan a matematika világa? Ha az, hogyan tudjuk esetleg mégis érzékelhetővé, érthetővé tenni. Igazán fontos? Az. Mi lehet ezeknél is fontosabb? Sok minden, például szeretni és másokkal megszerettetni e csodák földjét, mely által válik valóban fontossá számunkra. Lehet-e igazán a szívünkbe fogadni valamit anélkül, hogy 'megszelídítettük' azt, hogy saját magunk fedeztük fel titkait, szépségeit? És ha igazán sajátunkká vált és megszerettük, nem válik-e egyből érthetővé? S végül az igazi varázslat mégis e személyes kis csodákkal teli világok egyesülése, összhangja..., a találkozás,... 'A thing of beauty is a joy forever.'

emailcím: 
danikatona@gmail.com
Tanított tantárgyak: 
matematika, angol