Bedey György

emailcím: 
gyorgy.bedey@t-online.hu
Tanított tantárgyak: 
magyar nyelv és irodalom, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeret