Örökdiák Egyesület

Az egyesület díjai

Ars Mathematica díj

Ars Linguistica díj

Ars Informatica díj

Pro Historia díj

Pro Natura díj

 

A Veres Péter Gimnázium Örökdiák Egyesülete

2011 decemberében Tiszavölgyi István címzetes igazgató úr ötletén elindulva, Papp György igazgató úr támogatásával, Számadóné Békéssy Szilvia tanárnő szervezésében, elkezdődött a Veres Péter Gimnázium Örökdiák Egyesületének létrehozása.
2012. március 09-én megtartotta hivatalos alakuló ülését és 2012. szeptember 05-én a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vette.
A tiszteletbeli elnökséget Tiszavölgyi István, címzetes igazgató úr vállalta.
Az iskola nagyközösségének az Egyesület megalakulását 2012. május 5-én, a Ballagáson jelentette be.

Az Egyesület célkitűzései:

 • információgyűjtés a gimnáziumba járt diákokról, az általuk kitöltött adatlapok alapján, évkönyvek és anyakönyvek segítségével,
  • osztálynévsorok, iskolai programok megjelenítése a honlapon,
  • újság létrehozása, szerkesztése,
  • levelezőlista elkészítése, az adatbázis folyamatos frissítése,
 • közös programok szervezése az iskola jelenlegi tanulói és az itt végzettek között, pl.: néptáncgála, zenei gála, színjátszókör előadásain való részvétel stb.,
  • volt és jelenleg itt tanító tanárok felkutatása, tapasztalatcseréje, programokba való beillesztése,
  • élménybeszámoló, életút, pályaválasztási előadások végzősöknek,
  • rendszeres öregdiák-találkozók szervezése,
  • szabadegyetem létrehozása,
  • jutalmazási, támogatási rendszer felállítása.