Könyvtárhasználati Szabályzat

 

Alapelvek
Az iskolai könyvtár tagja minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák és munkaviszonyban álló pedagógus és más alkalmazott.

Az iskolai könyvtár feladata a tanítás-tanulás folyamatának segítése, a könyvtárhasználat oktatása. Ennek megfelelően alakul a könyvtári állomány is, alkalmazkodva az igényekhez.

Az iskolai könyvtár feladata továbbá az állomány feldolgozása és megőrzése.

A kölcsönző diák által okozott, a könyvtárat ért kár megtérítése a szülők anyagi felelőssége.

Nyitvatartás
A könyvtár hetente 40 órában áll az olvasók rendelkezésére.

Kölcsönzés a könyvtárból
Igazolt jogosultság esetén a tartóstankönyveket egyszerre legfeljebb egy tanítási évre lehet kikölcsönözni.

A kölcsönözhető állományból a diákok egyszerre legfeljebb ötöt vihetnek el, egyenként 3 hétre.

Időszaki kiadványokat és CD-ROM-okat, DVD-ket legfeljebb egy napra lehet kivenni.

A könyvek visszahozatala
A 12. évfolyam végén a szóbeli érettségi vizsgák első napján a diákok kötelesek a könyvtári tartozásokat kiegyenlíteni. Amennyiben ez nem történik meg, az okozott kárt meg kell téríteniük.

A kölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok visszaadásáról, illetve az elvesztett vagy megsérült példányok pótlásáról a kölcsönző diáknak kell gondoskodnia.

Felvételi vizsgákra nem kölcsönzünk könyveket.

Elvesztés, rongálás
Amennyiben bármilyen könyvtári dokumentum elveszett vagy kijavíthatatlanul megrongálódott, azt azonossal pótolni kell.

Ha ez nem lehetséges, akkor értékegyeztetéssel más, az állományba illeszkedő könyvvel kell pótolni.