Szülői tájékoztató

Kedves Szülők, Gondviselők!
Jelen levelünkben tájékoztatjuk Önöket az étkezés megrendeléséről, lemondásáról és a befizetésre vonatkozó szabályokról. A megrendelések mindig a következő hónapra rögzíthetőek (augusztusban szeptemberre, szeptemberben októberre rendelünk).
I. AZ ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSE, BEFIZETÉSE
Elektronikus befizetés (elektronikus megállapodás kitöltés alapján)
Minden hónapban 1-15-ig a https://kszki.eny.hu oldalra belépve a szülő megrendelheti az étkezést a következő hónapra és automatikusan kiállíthatja a számlát.
Az elektronikus fizetés két módon történhet: átutalással vagy bankkártyás fizetéssel.
• Banki átutalásokat minden hónap 15. napjáig fogadjuk el (azaz 15-én már a bankszámlánkon kell lennie az étkezési díj összegének). Átutalás esetén mindig a pontos összeget fizessék be, a téves összegeket visszautaljuk. A közlemény rovatban tüntessék fel az aktuális számla sorszámát, ami a számla jobb felső sarkában található. Ennél a befizetési módnál a tranzakció azonosítása eltarthat néhány napig.
• A bankkártyás befizetéseket minden hónap 20. napjáig fogadjuk el A bankkártyás befizetés a legköltséghatékonyabb az Ön számára, mert ennek költségeit az Önkormányzat viseli! A bankkártyás befizetésre a szülői elektronikus felületen keresztül nyílik lehetőség: Számlák menü alatt a Befizetés opciót választva. Itt minden automatikusan történik, a befizetést néhány percen belül azonosítjuk.
FONTOS! A be nem fizetett számlákat minden hónap 21.-én sztornózzuk a megrendeléssel együtt. A határidőn túl beérkezett összegeket visszautaljuk és ezzel együtt a megrendelést is töröljük.
Készpénzes befizetés (készpénzes megállapodás kitöltése alapján)
A készpénzes befizetők kizárólag postai csekken tudják befizetni az étkezést, intézményi befizetésre határozatlan ideig nincs lehetőség!
Minden hónapban kettő napon lehet csekket kérvényezni az adott intézményi koordinátortól!
A kiállított csekket a gyermekkel hazaküldjük, amit befizetés után egy megadott email címre vissza kell küldeni, ezek után rendeljük meg az étkezést!
Kérjük a megrendelési és a csekkszelvény visszaküldési határidők szigorú betartását, ellenkező esetben az étkezés megrendelését nem tudjuk biztosítani!
FONTOS! INGYENES ÉTKEZÉS ESETÉN is minden esetben személyesen vagy e-mailben kell jelezni az étkezés igénylését, vagy elektronikus megállapodás alapján az online felületen kell havonta rögzíteni.
Határidőn túli megrendelésre, befizetésre aktuális hónap 20-a után már nincs lehetőség.
2
II. LEMONDÁSOK KEZELÉSE
1.) A lemondásokat hétfőtől péntekig reggel 10:00 óráig az alábbi 3 formában fogadjuk el:
• TELFONON (munkanapokon 8:00 órától) az iskola/óvoda felé jelezzék a lemondási szándékukat, pontosan megjelölve a lemondani kívánt napok dátumát, így az intézmény is tudni fog a hiányzásról.
• vagy a KSZKI menza telefonszámán: 06/70-685-20-60; 06/70-685-20-17
• FONTOS! Ha az intézményben jelzi, hogy gyermeke valamely napon/napokon nem megy, és a hiányzást ott bejelenti, ez nem jelenti automatikusan az étkezés lemondást is. Ezt külön kell kérnie!
• ELEKTRONIKUS FELÜLETTEL RENDELKEZŐK az alkalmazás által biztosított módon (gyermeke felületén az „Étkezés igénylés” oldalon kattinthatja be a lemondani kívánt napokat, majd a „mentés” gombra kattintson) a lemondási határidők betartásával. Amennyiben ez a lehetőség az Ön rendelkezésére áll, kérjük, ezt használja ne az egyéb lehetőségeket.
• E-MAILBEN: a menza@kszki.obuda.hu vagy a kapcsolattartók e-mail címére (lásd III. fejezet) küldött levélben, amelyben a következőknek kell szerepelnie: gyermek neve, intézmény neve, osztálya, a lemondani kívánt napok pontos dátuma.
2.) A lemondások határideje: A lemondás minden munkanap10:00 óráig rögzíthető, de csak másnapra, vagy az azt követő napokra. A következő nap csak az azt megelőző munkanapon reggel 10:00-ig rögzíthető (tehát pl. egy hétfői napot legkésőbb a hétfőt megelőző pénteken reggel 10:00-ig).
3.) Étkezési kedvezményben részesülők lemondási kötelezettsége: Az étkezési kedvezményben részesülőknek a törvényi szabályozásnak megfelelően lemondási kötelezettségük van. Amennyiben a kedvezményes étkezés lemondása nem történik meg 3 vagy több nap folyamatos távollét idejére, a szülő első esetben felszólító levelet kap, a következő ilyen esetben a le nem mondott étkezés(ek) nyersanyagnorma + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek az igénybe vevő felé.
III. KAPCSOLATTARTÓK:
Az étkezéssel kapcsolatos problémáikkal, kérdéseikkel a Menza Ügyfélszolgálaton kívül a következő elérhetőségeken is segítenek Önöknek: (Válassza ki gyermeke intézményét!)
Cinkóci Katalin (06/70 685 2032; cinkoci.katalin@kszki.obuda.hu)
Intézményei: Óbudai Nagy László Általános Iskola (Váradi és Zápor utca), Harrer Pál Általános Iskola; EGYMI; Árpád Gimnázium
Beséné Gold Anna (06/70 685 2024; gold.anna@kszki.obuda.hu)
Intézményei: Krúdy Gyula Általános Iskola; Első Óbudai Általános Iskola; Kerék Általános Iskola és Gimnázium; II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola; Aquincum Általános Iskola;
Hausknecht Józsefné (06/70 685 2026; hausknecht.jozsefne@kszki.obuda.hu)
Intézményei: Dr. Béres József Általános Iskola és Kiserdő Tagiskola; Medgyessy Ferenc Általános Iskola; Zipernowsky Károly Általános Iskola; Fodros Általános Iskola;
Tóthné Borbély Rozália: (06/70 685 2020; borbely.rozalia@kszki.obuda.hu)
Intézményei: Csillaghegyi Általános iskola; Pais Dezső Általános iskola; Veres Péter Gimnázium; Bárczi Géza Általános Iskola
3
IV. NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK ÉTKEZÉSHEZ
1.) Nagycsaládos kedvezmény (egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 3 vagy több, 25 év alatti, nappali rendszerű köznevelési/felsőoktatási intézménybe járó/tanuló gyermek esetén) az Étkezési támogatás igénylő lapot minden tanév elején a szeptemberi megrendelések leadása előtt szükséges kitölteni és beküldeni!
FIGYELEM! Az előző tanév kedvezménye alapján nem automatikus a kedvezmény beállítása az új tanévre! Az igénylőlapon minden, de legalább 3 gyermeke adatait fel kell tüntetnie, nem csak azon gyermekét, aki részére a kedvezményt igényli. Ha gyermekei más-más kerületi intézménybe járnak, az igénylőlapot intézményenként kell leadnia eredeti példányban.
Az igénylőlapon feltüntetett 3 gyermeke közül a 16. életévét (tankötelezettség korhatára) betöltött gyermeke/gyermekei intézményétől ettől kezdve félévente kell leadnia iskolalátogatási/jogviszony igazolást az aktuális félév megkezdésére vonatkozóan. Az első félévére szóló igazolásnak október 15-ig kell beérkeznie. Ebben az esetben a kedvezményigénylő lap és az iskolalátogatási csak együtt érvényes, tehát a kedvezményt csak akkor állítjuk be, amikor mindkettőt eljuttatta nekünk. A második félévre szóló iskolalátogatási/jogviszony igazolásnak február 15-ig kell beérkeznie.
A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50%, óvodában 100%
Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda
2.) Tartós beteg kedvezmény:
A kedvezmény igénybevételéhez a Kormányhivatal által kiadott határozatot és az érvényes hatósági igazolvány fénymásolatát kell leadnia. Amennyiben ezek érvényessége lejár, átmenetileg elfogadjuk a felülvizsgálaton kapott szakorvosi igazolást („Igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”), amely kitöltési dátumára 2 hónap kedvezményt tudunk beállítani. Amennyiben ez alatt nem érkezik meg a határozat/hatósági igazolvány, nem tudjuk érvényesíteni a kedvezményt, tehát teljes árat kell fizetni. A dokumentumok beérkezését követően a kedvezményt-pénzügyi éven belül- visszamenőleg, a dokumentumon jelzett időponttól érvényesítjük, azaz a teljes áron befizetett összeg kedvezményes áron fölüli összegét visszatérítjük.
A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50% (saját jogon), óvodában 100% (saját vagy testvér jogán)
Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda
3.) Tartósan beteg kedvezmény-SNI esetén:
Abban az esetben, ha gyermeke szakértői szakvéleménnyel rendelkezik, annak másolatát kell benyújtania a kedvezmény igénybevételéhez.
A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50% (saját jogon), óvodában 100% (saját vagy testvér jogán)
Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda
4.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A leadott határozat alapján, pénzügyi éven belül, visszamenőleg érvényesítjük.
A kedvezmény mértéke általános iskolában és óvodában 100%, gimnáziumban 50%
5.) Nevelésbe vett gyermek étkezési kedvezménye:
Végleges nevelésbe vételről szóló határozat alapján tudjuk a kedvezményt biztosítani, pénzügyi éven belül visszamenőleg is. Ideiglenes nevelésbe vétel esetén nem tudjuk a kedvezményt beállítani.
(A kedvezmény mértéke:100%)
4
V. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK
1. Lakcím kedvezmény:
III. kerületi lakhellyel rendelkező szülő (lakcím kártyán szereplő III. kerületi állandó vagy tartózkodási hely) vagy III. kerületi önkormányzati fenntartású intézményben dolgozó szülő gyermeke kaphatja ezt a kedvezményt. A szülő/gondviselő lakcímkártyájának másolata szükséges a kedvezmény beállításához. Amennyiben a lakcímkártyán két lakcím van feltüntetve, nyilatkozni kell az életvitel szerű tartózkodási helyről. A kedvezmény a dokumentum leadása után érvényesíthető.
A kedvezmény mértéke: fix összegű napidíj kedvezmény, amely beállítását a menü megnevezésében láthatja
2. Jövedelem alapján igényelhető étkezési kedvezmények (45% és 60%)
Ezen kedvezmények nyomtatványai Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Szociális Főosztályának Ügyfélszolgálatán érhetők el. Ezt a kedvezményt, a gyermeküket családban vagy egyedülállóként nevelő szülők igényelhetik. A kedvezményt a Szociális Főosztály határozata alapján állítjuk be.
3. Normatív kedvezmények önkormányzat általi kiegészítése:
Az a tartós beteg/SNI gyermek, akinek szülője/gondviselője III. kerületi lakcímmel rendelkezik, 50%-os normatív kedvezménye mellé 50%-os, kiegészítő, önkormányzati szociális kedvezményre is jogosult. Így a kedvezménye mértéke 100%
Az a nagycsaládos kedvezménnyel rendelkező gyermek, akinek szülője/gondviselője III. kerületi lakcímmel rendelkezik és jövedelmi helyzete is igazolja, az 50%-os normatív kedvezménye mellé 45% szociális kedvezményt igényelhet az Önkormányzat Szociális Főosztályán. Beállításához a Szociális Főosztály határozata szükséges. Így a kedvezménye mértéke 95% lehet.
VI. ÉTKEZÉS TÍPUS MÓDOSÍTÁSA:
Az aktuális ebéd befizetést megelőző hónap 20-ig van erre lehetőség a szülő regisztrált e-mail címéről küldött kitöltött nyomtatvánnyal vagy ennek az intézményben való leadásával.
Kitöltendő: Kérelem étkezés típus megváltoztatásához
VII. DIÉTA IGÉNYLÉSE
Diétás ellátást csak szakorvosi igazolás és az általunk küldött szülői nyilatkozat visszaküldése alapján tudunk biztosítani, erre a közétkeztetést szolgáltató céget törvény kötelezi. A diétás étkezés megszüntetéséhez is szakorvosi igazolás, vagy a szülő kézzel írott, a megszüntetést saját felelősségére kérő levele szükséges. Az egyéb okokból (vegetáriánus, vallási okok, stb.) igényelt étkezésekhez a szülő által kézzel írott kérvény leadása szükséges. Ennek biztosításáról a közétkeztetést szolgáltató cég dönt!
Budapest, 2023. július 1.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
Közétkeztetés: menza@kszki.obuda.hu
+36 70 685 2060; +36 70 685 2017;