Kedvezményes étkezők ebédlemondása

Kedves Szülők, Anyukák, Apukák!

Ismételten szeretnénk felhívni a figyelmüket a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alábbi 13. § (1) bekezdésére.

13. § (1)30Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezett az intézmény vezetőjénél, a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál bejelenti

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

(1a)31Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata kedvezőbben nem rendelkezik, a kötelezett az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére mentesül az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

A fentiek értelmében tehát a felhasználó (szülő) köteles lemondani az Önkormányzat által biztosított kedvezményes vagy ingyenes közétkeztetést akár elektronikusan, vagy az intézményben alkalmazott bármely más módon a törvényi szabályozásnak megfelelően.

A Szolgáltató és az Igénybe vevő által elfogadott és aláírt Megállapodás 3. pontja értelmében, amennyiben a lemondás nem történik meg a távollét idejére, úgy a le nem mondott étkezés(ek), nyersanyagnorma + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek az igénybe vevő részére. A le nem mondott étkezés kiszámlázásánál a törvényben előírt első napot természetesen minden esetben figyelembe vesszük, az nem kerül kiszámlázásra.

A készpénzes befizetők a lemondásokat személyesen az intézményekben vagy telefonon tehetik meg a 06 70 685 2060 vagy a 06 70 685 2017-es telefonszámon keresztül.

Online felülettel rendelkező szülők a www.kszki.eny.hu oldalon, a
06 70 685 2060 vagy a 06 70 685 2017-es telefonszámon mondhatják le az étkezést és természetesen az intézményekben is.

Együttműködésüket köszönjük!

 

Budapest, 2018. március

Hont János

KSZKI igazgató