Ars Mathematica díj

Ars Mathematica díj

A Veres Péter Gimnázium Örökdiák Egyesületével együttműködve Tassy Gergely tanár úr (iskolánk 2005-ben végzett diákja) 2012-ben megalapította az Ars Mathematica (vagyis a Matematika Művészete) díjat. A díj további támogatója volt osztálytársa, Martinek László, aki pénzügyi matematikából doktorált.

A díj a mindenkori 12. évfolyam diákjai közül elismerésben részesíti azt a legfeljebb 4 tanulót, akik a gimnáziumban töltött éveik alatt magas színvonalon művelték a matematika tudományát, kiemelkedő országos versenyeredményeket értek el, valamint emberileg és tanulmányilag is példát mutattak a matematikaórákon és azokon túl.

 

A 2024. évi díjazottak

Jármai Roland (12.a) számára az évek múlásával a matematika egyre inkább az élete részévé, szenvedélyévé vált. Jó és kitartó feladatmegoldó, a problémáknak igyekszik a mélyére látni. Aktív résztvevője a KöMaL pontversenynek. Új feladatokat talál ki, ezek egyikével a KöMaL B pontversenyének versenyzői is találkozhattak.

Országos döntőse volt az Arany Dániel matematikaversenynek, ahol a haladók kategóriájában első dicséretben részesült. A Bolyai csapatversenyen országos 2. helyezést ért el. A matematika OKTV-n mindkét évben második fordulós volt. A KöMaL C pontversenyében 18. helyezett lett, a jelenlegi évben a B feladatok versenyében az előkelő 4. hely várományosa.

 

Nemcsics Benedek Imre (12.c) a kezdetektől fogva mérhetetlen alázattal és precizitással állt a matematika problémáihoz. Kreativitása, tehetsége, éleslátása hamar megmutatkozott, bár ötleteivel nem zavarta meg osztálytársai gondolatait. Jobbnál jobb kérdései gyakran a tananyagon is túlmutattak. Feladatmegoldó képessége páratlan, a legutolsó gondolatait is a papírra veti megoldásai közben, füzeteit bátran nyomtatásba lehetne adni. (Persze egy nagyítóra szükség lenne mellé.) Feladatmegoldásai során mindig kitartóan jár el, olykor sajátos módon a végletekig részletezve, olykor a legrövidebb, legelegánsabb úton. Meghatározhatatlan életkorú számológépét – bár a kijelzőt csak a fény felé fordítva lehet leolvasni – mindig magánál tartja.

Bence szerénységének bizonyítéka, hogy matematikaversenyeken ritkán vett részt, a feladatokat önmaga örömére oldja meg. Iskolánkat kétszer képviselte a Náboj matematika csapatversenyen. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen mindkét évben továbbjutott, idén az országos 26. helyen végzett. Tizedikes korában az Arany Dániel versenyen döntőjében 1. helyezést ért el.

 

Szeibert Dominik András (12.a) szerény, jó problémamegoldó. Szereti és kihívásnak érzi a nehezebb, nagyobb elmélyültséget igénylő matematikai problémákat is. Kitartóan képes foglalkozni feladatmegoldással, így aktív megoldója a KöMaL pontversenyében kitűzött feladatoknak. Megoldásai során jó meglátásokat, szép levezetéseket láthattunk.

Az Arany Dániel matematikaversenyen első, illetve második dicséretet kapott a tizedikesek, illetve a kilencedikesek versenyén. A Náboj csapatversenyen 1. helyezést, az OKTV döntőjében 11. helyezést ért el. A jelenlegi évben a KöMaL B feladatok versenyében a 10. hely várományosa.

 

Tarján Bernát (12.b) a matematikában kivételes tehetségű és szorgalmú, és bár matematikatudását tekintve messze kiemelkedik osztálytársai közül, mégis végtelenül szerény.

Kitartó, alapos, a dolgoknak igyekszik a mélyére nézni. Sok matematikai problémában egészen újszerű megoldásokat lát meg. Kötelességtudó, a számára könnyű matematika házikat éppúgy megcsinálja, mint az igazi kihívást jelentő nehéz feladatokat. Minden jelentős matematikaversenyen kiemelkedőt alkotott: az OKTV, Arany Dániel, Zrínyi, Bolyai, Náboj versenyek döntőin és a KöMaL B pontversenyében is első helyezést ért el. A 2022/23-as Nemzetközi Matematikai Diákolimpián a magyar csapat tagjaként ezüstérmet szerzett Japánban, és az idei angliai versenyen is képviselheti hazánkat a csapatban.

 

A 2023. évi díjazottak

Lovas Márton (12.b) már a kezdetektől nagyon érdeklődött a matematika iránt, és az elmúlt évek során ez az érdeklődése nem lankadt, inkább egyre elmélyültebb lett. Aktívan részt vett az órákon, sok ötlettel járult hozzá a feladatok megoldásához és ezekből diáktársai is sokat tanultak. Nagyon jó adottságai vannak a matematikai problémák önálló, eredeti megoldásainak megtalálására és azok pontos levezetésére is. Igyekszik mindig újabb és újabb ismeretek elsajátítására. Minden évben járt matematika szakkörre, versenyfelkészítőkre. Az újonnan megismert módszereket szereti megosztani, megbeszélni diáktársaival. Lelkesen felkészül és tart előadásokat.

Szívesen indult iskolai és országos matematikaversenyeken, amelyeken mindig kiemelkedő eredményeket ért el. 2019 óta minden évben volt olyan egyéni vagy csapatverseny, ahol országos döntőbe jutott, és ott igen előkelő helyen végzett. Tehetségére országosan is felfigyeltek, ezért vehetett részt a magyar diákolimpiai csapat felkészülésében, és nemzetközi versenyeken is képviselhette hazánkat.

Rendszeresen részt vett matematikai folyóiratok pályázatán, feladatmegoldásaiban, feladatok kitűzésében is. Problémamegoldó képessége kiváló, megoldásai kreatívak, elegánsak. Tanulmányait Cambridge-ben szeretné folytatni. Sok sikert kívánunk neki a folytatáshoz!

Legkiemelkedőbb eredményei:

 • Arany Dániel matematikaverseny: országos 1. hely (két évben is)
 • Matematika OKTV: országos 5. és 1. hely
 • Zrínyi Ilona matematikaverseny: országos 6. hely
 • Kenguru matematikaverseny: országos 1. hely
 • Bolyai Matematika Csapatverseny: országos és nemzetközi 1. hely
 • Náboj nemzetközi matematika csapatverseny: országos 2., nemzetközi 3. hely
 • Hanoi Open Nemzetközi Matematikaverseny: bronzérem
 • Medve matematika csapatverseny: országos 1. hely
 • KöMaL B pontverseny: országos 2. hely
 • Kürschák József Matematikai Verseny: országos I. díj
 • Közép-Európai Matematikai Diákolimpia: aranyérem
 • Nemzetközi Matematikai Diákolimpia válogatóversenye: 2. hely, bekerült az idei olimpiai csapatba

 

Ma Shengnan (12.c), avagy Jackie, négy éven keresztül csendes, gyors és precíz munkájával gazdagította a matematikaórákat és -szakköröket. Érdeklődése túlmutatott a normál tananyagon, így amikor például néhány osztálytársa egy külföldi felvételi tesztre készült, természetes volt, hogy ő is bekéredzkedett ezekre az alkalmakra. Az órai feladatok helyes megoldását több esetben már a kérdés feltevése után bemondta, de olyan halkan, hogy osztálytársai munkáját ne zavarja. Ugyanakkor az is szokássá vált az órákon, hogy ha a csoport nagyon elakadt egy gondolatmenetben, akkor gyakran egy jellegzetes „Jackie?” megszólítással kérték a segítségét. Visszafogott, de mindig barátságos és udvarias egyéniségét, sajátos matematikai látásmódját, problémamegoldó sebességét társai is tisztelték és elismerték. Osztályát és iskolánkat szinte minden lehetséges matematikaversenyen képviselte, legjobb eredményei közé tartozik a Bolyai csapatversenyen elért területi 4. helyezés, valamint a Náboj csapatversenyen elért országos 12. és 5. helyezés.

 

Pekk Márton (12.b) az elmúlt 8 év töretlen fejlődésének köszönhetően minden évben kiemelkedő eredményeket ért el egyéniben, csapatban és a levelezős matematikaversenyeken is. Szorgalmas résztvevője volt a szakköröknek, törekedett új módszerek megismerésére, lelkesen képezte magát. Kreatív, precíz diák, és ezen tulajdonságai a munkáiban is visszatükröződnek. Érdeklődő, aktív, de csendes személyiségéből fakadóan nem tőle visszhangoztak a matematikaórák. A kezdeti évek visszahúzódóbb magatartása után az utóbbi években azoknak a csapatversenyeknek is aktív résztvevője lett, amelyen különböző évfolyamok diákjai közösen indulhatnak.

Részletekbe menő, érthetően és látványos táblaképpel ismertetett megoldásai mindig lenyűgözték a hallgatóságot. Köszönjük neki ezt az élményt! Tanulmányait a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán szeretné folytatni, ahol reményeink szerint hasonló sikereket fog elérni.

Kiemelkedő eredményei:

 • Arany Dániel matematikaverseny: országos 22. hely
 • Matematika OKTV: országos 13. hely
 • Zrínyi Ilona matematikaverseny: országos 6. hely
 • Bolyai Matematika Csapatverseny: országos és nemzetközi 1. hely
 • Náboj nemzetközi matematika csapatverseny: országos 2., nemzetközi 3. hely
 • KöMaL C pontverseny: országos 9. hely

 

Székely Milán (12.a) matematika iránti érdeklődése, kimagasló teljesítménye elsősorban az algebra-számelmélet és az analízis területén szembeötlő. Nagyon ügyes meglátásait, gondolatait, pontos, áttekinthető levezetéseit érthető magyarázat keretében szívesen osztja meg társaival mind a tanórákon, mind pedig a szakkörökön. Bármikor hajlandó órákat áldozni egy-egy nehezebb KöMaL B vagy versenyfeladat szép megoldásának megtalálására. Kedvenc témáival szívesen foglalkozik egyetemi jegyzetekből, példatárakból is. Kiemelkedő informatikai jártassága is hozzájárult az online matematika órai sikeres szerepléseihez, hiszen feladatmegoldásainak bemutatása ugyanolyan gyors és követhető volt, mint amikor az osztályteremben táblánál hallhatjuk.

A legrangosabb országos matematika egyéni és csapatversenyek mindegyikének volt döntőse. A csapatversenyek sikerei a Hanoi Open Nemzetközi Matematikaverseny bronzérmének megszerzésével indultak 8. osztályos korában, majd a Bolyai Csapatversenyen a 9-10. évfolyamon folytatódtak, itt az országos 2. helyezés volt a legjobb eredménye. A Náboj versenyen 10-11-12. osztályban képviselte az iskolát, itt is az országos 2. helyig jutott csapatával. Egyéniben döntős volt a Varga Tamás, a Zrínyi és az Arany Dániel versenyeken, idén a Kenguru matematikaversenyen országos 14. helyezett lett. A matematika OKTV-n 11. osztályban országos 22., 12. osztályban országos 15. helyezést ért el.

 

A 2022. évi díjazottak

Blázsik Árpád (12.b) a szabad gondolatok és a szabad kezek mestere. A körző és a vonalzó használatára általában akkor sem tartott igényt, amikor azok megkönnyíthették volna munkáját. Számára a színes ceruzakészlet a grafit különböző árnyalatainak megjelenítése. Tárgyi eszközhasználata szinte kizárólag a számológépét jelentette, ezt bátran egészítette ki gazdag gondolati eszköztárával, merész felfedező feltevéseivel. Rendíthetetlenül, kitartóan járta sikerrel saját útját a feladatmegoldásokban, ezek mesterien tükrözték elszántságát, hitét, hogy az általa választott út bizony végigjárható. Megszerzett tapasztalatai segítették ahhoz, hogy mára egyszerű, elegáns utakon haladjon a megoldások felé. Elért eredményei azt mutatják, hogy az itt töltött évek munkája sikerrel járt. Együtt gondolkodása, összedolgozása mind a tanárokkal, mind diáktársaival tökéletessé vált.

Országos döntőse volt az Arany Dániel Matematikaversenynek, többszörös díjazottja a Bolyai Matematika Csapatverseny országos döntőjének, a Náboj nemzetközi matematika csapatversenyen pedig országos 2. és 5. helyezése mellett nemzetközi 11. helyen végzett csapatával. A matematika OKTV döntőjében 17. helyezést ért el.

 

Makrai-Kis Balázs (12.a) „Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell.” Így szól Bolyai János intelme, aki a magyar matematikatörténet első kiemelkedő alakja. Talán semmi nem véletlen, így az sem, hogy Makrai-Kis Balázs iskolánk tanulójaként éppen egy Bolyai Matematika Csapatversenyen mutatkozott be első alkalommal. Az elmúlt nyolc év alatt megtapasztalhattuk, hogy Balázs egy „Bolyai-tanítvány”, aki érti az igazat, érzi a szépet és gyakorolja a jót. Különleges találkozás a közelében lenni, vele együtt dolgozni. Csendességének ereje van, ha pedig ő mond valamit, akkor társai csendesednek el, hogy kövessék gondolatait. A szakkörökön gyakran hallhattunk tőle a nehéz feladatokra teljesen újszerű, egyéni megoldásokat. Fontos számára a nyugodt, szeretetteljes légkör, ebben érzi a biztonságot, ekkor tud igazán felszabadult boldogsággal alkotni, feladatokat megoldani, új dolgokat felfedezni, matematikai problémákat sikerrel leküzdeni.

A matematika tantárgy számos egyéni és csapatversenyén végzett a körzet első helyén, illetve az ország legjobbjai között. Az Arany Dániel Matematikaversenyen mindkét alkalommal az országos döntőbe jutott, az egyik évben itt országos 8. helyezést szerzett. A Bolyai Matematika Csapatversenyen többször volt csapatával országos döntős, az Eszes Veres csapat tagjaként a verseny nemzetközi döntőjének 1. helyezettje lett. A matematika OKTV-n kétszer volt 2. fordulós, egyszer országos döntős, ahol 27. helyezést ért el. A Náboj nemzetközi matematika csapatversenyen országos 2. és 5. helyezést, nemzetközi 11. és 29. helyezést ért el. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny örökös körzeti díjazottja és többszörös országos döntőse.

 

Reviczki Roland (12.b) tehetsége, kreativitása, a matematikai problémák iránti fogékonysága már a Veres Péter Gimnáziumba kerülésének pillanatától kezdve megmutatkozott. Órai munkájára mindenkor a csendes elmélkedés volt a legjellemzőbb. Soha nem tett különbséget tetsző és nem tetsző feladat között. Az első pár évben csak az arcán megjelenő félmosolyból lehetett tudni, hogy mindez élmény is számára. Később egyre többször hangot adott lényeglátásának és a megoldási lehetőségeknek. Kérdéseiben a megértés, illetve a tisztánlátás iránti töretlen igény jelent meg. A kezdeti tömör, egyszavas válaszai mára mondatokká váltak. A matematika iránti érdeklődése semmit sem csökkent az évek során, minden versenyen – legyen az egyéni vagy csapatverseny – elindult és kiemelkedő eredményeket ért el. A matematika szakkör állandó tagja volt.

„A sakktáblán a képzelet képzeletet szül, eszme eszmét kerget, de nagy hajszában rendet tart az ész” – vallja Erkel Ferenc zeneszerző és sakkozó. Ezt a rendet látjuk megvalósulni Roland munkájában is, akinek elért eredményei mellett az évek során semmit sem változott szerénysége és félmosolya.

Néhány fontosabb eredménye: Arany Dániel Matematikaverseny országos 13. hely, Medve matematika csapatverseny országos döntőjébe jutás, Náboj nemzetközi matematika csapatverseny országos 4. hely, matematika OKTV-n a 2. fordulóba jutás, a Budapesti Sakk Diákolimpián többszörös döntőbe jutás és idei 1. helyezés.

 

Szendrei Botond (12.a) gondolkodási képessége, szorgalma, a tanári észrevételeket be- és megfogadó hozzáállása mindig is segítette abban, hogy matematikából könnyedén a legjobb teljesítményű diákok közé kerüljön. Tanórai munkáját éppúgy jellemzik az igényes önálló munka, a logikus indoklás és a minden részletre odafigyelő megoldások, mint az aktív együttműködés, továbbá a jókedvű közös gondolkodás osztálytársaival. Érdeklődése túlmutat a kötelező tananyagon, ezt bizonyítja a 6 éven át tartó szakköri munkája és az országos matematikaversenyeken való eredményessége is. Nagyon szívesen szán időt a sok-sok ötletet, kreativitást igénylő feladatokra. Kezdetek óta sikeresen vesz részt a pontosságot, gyorsaságot is mérő matematikai tesztversenyeken. A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen 4 alkalommal jutott az országos döntőbe, ahol idén 5. helyezést ért el. Szeret csapatban is dolgozni: a Bolyai Matematika Csapatversenyen hosszú évek óta nagyon szép helyezéseket értek el évfolyamtársaival az országos döntőkön.

A kidolgozós feladatokkal is szinte bármilyen területen szívesen és eredményesen foglalkozik, minden évben volt ilyen versenyen is országos döntős eredménye, ezek közül a legjobbak: Bátaszéki Matematikaverseny (6. évfolyam) 13. hely, Varga Tamás Matematikaverseny (7. évfolyam) 7. hely, Arany Dániel Matematikaverseny (10. évfolyam) 8. hely, OKTV (11. és 12. évfolyam) 32. és 20. hely.

 

A 2021. évi díjazottak

Fatér Petra (12.b) munkája során mindig motivált, céltudatos és megbízható. Szereti, mintegy személyes kihívásnak érzi a nehezebb problémákat is, kitartóan képes foglalkozni velük. Láthatóan örömét leli a problémamegoldásokban. Ezek során törekszik a sokoldalú megközelítésre is.

Információfeldolgozása gyors, pontos és szelektív, jól látja a problémák lényegét. A különböző problémák közti összefüggéseket tudatosan keresi és gyorsan felismeri. Kreatívan alkalmazza ismereteit új feladatok megoldása során. Törekszik a kapott eredmények értelmezésére, továbbgondolására, lehetséges általánosítására.

Memóriája és logikai készsége kiváló. A régebben tanult ismereteket is gyorsan felidézi, alkalmazza. Jó asszociációs készsége segíti a tanultak sokrétű alkalmazásában. Rendkívül koncentráltan képes dolgozni. Munkája, gondolatmenete rendezett, jól követhető. Az apró részletekre is figyel, a definíciók és tételek megfogalmazásában mindig pontosságra törekszik. A szaknyelvet jól, precízen használja.

Tanórai munkája példamutató, tanáraival és osztálytársaival is jól működik együtt. A csoportos munkák során is segítőkész, toleráns, együttműködő. Jó előadó, szóbeli kifejezése pontos, könnyen követhető.

A matematika OKTV döntőjében 32. helyezett, az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjében 29. helyezett lett. A Varga Tamás, Kalmár László és Bátaszéki versenyek döntőiben rendszeresen végzett az első 12 helyezett között. A Náboj csapatversenyen országos 4. lett.

 

Szeibert Barnabás Richárd (12.a) már 10 évesen nagyon szeretett matematikával foglalkozni, és az elmúlt évek során az érdeklődése nem lankadt, inkább egyre elmélyültebb lett.

Aktívan részt vett az órákon és a szakkörökön, sok eredeti ötlettel járult hozzá a matematikai problémák megoldásához, és ezekből diáktársai is sokat tanultak. Szívesen indult az iskolai és országos versenyeken, amelyeken mindig kiemelkedő eredményeket ért el. A Varga Tamás és az Arany Dániel versenyeken rendszeresen az országos döntőbe jutott, és ott az első 50 helyezett között végzett. Az idei matematika OKTV-n országos 42. helyezett lett.

Nemcsak az egyéni versenyeken, hanem csapatban is sikerült kimagasló eredményeket elérnie: 2018-ban a Náboj versenyen a nemzetközi 1. helyet szerezte meg csapatával.

Nagyon jó adottságai vannak a matematikai feladatok önálló, eredeti, ötletes megoldásainak megtalálására és azok pontos levezetésére is. Problémamegoldó képessége kiváló, megoldásai kreatívak, elegánsak, precízek. Jobban tetszenek neki a kidolgozós, indoklást igénylő feladatsorok, mint a feleletválasztós, tesztes versenyek. Igyekszik mindig újabb és újabb ismeretek elsajátítására. Műszaki pályára készülve sem fog elszakadni a matematikától. Tervei szerint tanulmányait Hollandiában folytatja, remélhetőleg még nagyobb sikereket elérve, mint eddig.

 

A 2020. évi díjazottak

Beke Csongor (12.b) nagyon érdeklődő diákként érkezett iskolánkba, aki szívesen gondolkodik és old meg feladatokat. Kezdetben az iskolai szakkörökön és egyéni munkára kiadott feladatsorok segítségével készült az országos versenyekre, tanárainak tanácsait mindig meg- és elfogadva. Országos, majd nemzetközi szervezésű tehetséggondozó táborok munkájába is bekapcsolódott. Szinte minden országos egyéni matematikaversenyen sikerült az 1. helyet legalább egyszer megszereznie: a Zrínyi Ilona, Kenguru, Kalmár László, Bátaszéki, Varga Tamás és az Arany Dániel versenyen. Az OKTV-t a II. kategóriában tavaly megnyerte. Az idei évben a III. kategóriában, a speciális matematika tagozatosok OKTV-jén országos 2. lett. Csongor nemcsak tehetséges, de rendkívül szorgalmas is: céltudatosan, nagyon igényesen dolgozik mind a mai napig, ezt bizonyítják például a KöMaL A és B pontversenyében elért 1-2. helyezései is. Három éve tagja a matematikai olimpiai szakkörnek, kétszer jutott ki a Közép-Európai Matematikai Diákolimpiára, ahol az egyéni versenyben arany- és bronzérmet szerzett. Tudása, problémamegoldó képessége nemzetközi szinten is kiemelkedő. Nagyon jó csapatjátékos, szeret együtt dolgozni, legyen szó osztályszíndarabról, vagy bármilyen, közös gondolkodást, együttműködést igénylő tevékenységről. Három osztálytársával évek óta országos elsők a Bolyai Matematika Csapatversenyen, többször megnyerték a nemzetközi fordulót is, továbbá nagyon sikeresen szerepelt társaival együtt a nemzetközi Náboj és az országos Dürer Matematika Csapatversenyen is.

 

Facskó Vince (12.a) nyolc éven keresztül csendes és kitartó érdeklődéssel kereste a matematika szépségét. Gondolatai, feladatmegoldásai az évek során egyre mélyültek és letisztultak. Vágyott rá, hogy tudását az órai és szakköri kereteken túl is gyarapítsa. Többször jelentkezett, hogy szeretné egy-egy általa talált szép feladat megoldását elmondani az osztálytársainak, az így megismert trükkök által mindannyian gazdagodhattunk. Rendszeres és rutinos versenyző, szereti a kihívást jelentő feladatokat. Mindig komoly „edzéssel” készült a megmérettetésekre, az egyéni versenyeken 11 alkalommal jutott döntőbe. Országos eredményei közül kiemelkedik a Bátaszéki-versenyen elért 3., a Kenguru versenyen elért 7., illetve a Zrínyi Ilona versenyen elért 13. helyezése. Az Arany Dániel verseny döntőjében 24. lett, az OKTV-n mindkét évben a 2. fordulóba jutott. Csapatban is lelkesen és alaposan dolgozott, ezt tanúsítja a Bolyai és a Medve csapatversenyek országos 2., valamint a Náboj csapatverseny országos 3. helyezése is.

 

Gyimesi Péter (12.b) az alacsonyabb évfolyamokon az órák, szakkörök egyik legtöbbet szereplő tanulója volt, minden feladatnál az elsők között volt megoldási ötlete, amit rendkívüli lelkesedéssel, ügyes, lényegre törő magyarázattal adott elő osztálytársainak. A későbbiekben az aktivitását nagymértékben meghatározta a feladatok szépsége. A legizgalmasabbnak azokat tartotta, amiket ügyes fejben számolással, frappáns ötletekkel is meg lehet oldani, és eközben minél kevesebbet kell írni. Számára a versenyek mindig izgalmas kihívást jelentettek, a felkészülés során a közös feladatmegoldásokat kedvelte. Szívesen vett részt tehetséggondozó foglalkozásokon, az olimpiai szakkörnek is tagja volt. Számos kiemelkedő országos eredményt ért el: a Zrínyi, Kenguru, Kalmár László, Arany Dániel versenyeken 1. helyezést, az OKTV II. kategóriájában 6. helyezést, az OKTV III. kategóriájában pedig 3. helyezett lett. A Bolyai Csapatversenyen a sok-sok éve győztes csapat meghatározó tagja volt, és a legjobbak közt szerepelt társaival a Náboj és Dürer csapatversenyeken is. 2019-ben a Közép-Európai Matematikai Diákolimpián ezüstérmet szerzett.

 

 

A 2019. évi díjazottak

Bertók Zsanett (12.b) az elmúlt nyolc évben valóban művészetként tekintett a matematikára, kereste annak szépségét, értékét, örömét, figyelve az apró részletekre is. Minderre rengeteg időt és munkát áldozott, elmélyülve a másokat gyakran meghátrálásra késztető problémákban is. Tudta, hogy a matematika megértéséhez tényleg nem vezet királyi út. Szívesen segített a nehezebben haladóknak, és örömmel gondolkodott együtt más diákokkal is. Ez utóbbit tükrözik a Náboj csapatversenyen elért országos 3. (nemzetközi 8.), illetve a Dürer csapatversenyen elért országos 4., 12. és 17. helyezései is. A Varga Tamás Matematikaverseny országos 4. helyezése mellett az Arany Dániel Matematika Tanulóversenyen kétszer, az OKTV-n a 12. évfolyamon jutott a 2. fordulóba. Magas szintű, megbízható tudását jelzi, hogy a 12. évfolyamon mind a 26 matematika dolgozatjegye jeles lett. A matematikához való hozzáállása és nyolcéves munkája példaértékű lehet a gimnázium tanulói számára.

 

Debreczeni Tibor (12.c) nagyon okos, szorgalmas, és végtelenül udvarias, szerény fiatalember. Lelkes résztvevője a KöMaL pontversenyeinek, a C feladatok versenyében 11.-es korában 7. helyezést ért el. Ötletes feladatmegoldó, munkáit lelkesen és nagyon precízen adja elő csoporttársainak. A jelentősebb matematikaversenyek mindegyikén indult és rendszeresen a díjazottak közé került. Az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjében 2. díjat szerzett, az OKTV-n kétszer jutott a 2. fordulóba. A természettudományokban, de főként matematikában és fizikában kiemelkedően tájékozott, emellett becsületes és megbízható ember.

 

Gréczi Gergely Ádám (12.a) matematikai problémák iránti fogékonysága már iskolánkba kerülésének első évében megmutatkozott. Az órákon mindig érdeklődve figyelt, szorgalmi feladatokkal készült, nagy lendülettel vetette bele magát a feladatok megoldásába. Gyakran volt egy-egy „mentőötlete”, amikor a csoport elakadt a megoldás útkeresésében. Élményt jelentett számára egy-egy feladat szép megoldása, ezek értékességét szerette kiemelni, hangsúlyozni. Kitartó munkájával és szorgalmával nyolc éven keresztül példát mutatott diáktársainak. Érdeklődése a matematika iránt az évek során fennmaradt, pályaválasztását is meghatározta. Valamennyi versenyen – legyen az egyéni vagy csapatverseny – részt vett, ezeken eredményesen szerepelt. Országos döntős volt a Varga Tamás, Bátaszéki, Arany Dániel, Bolyai matematikaversenyeken, továbbá az OKTV-n a 2. fordulóba jutott.

 

A 2018. évi díjazottak

Facskó Benedek (12.a) tehetsége, kreativitása, a matematikai problémák iránti fogékonysága már az első gimnáziumi éveiben megmutatkozott. Ötletes, néha szokatlan megoldásaiból mindenki sokat tanulhatott az órán és szakkörön egyaránt. Minden versenyen – legyen az egyéni vagy csapat – elindult és kiemelkedő eredményeket ért el. A Varga Tamás Matematikaversenyen nyolcadikos korában a 7., az Arany Dániel Matematikaversenyen kilencedikben a 11., tizedikben pedig a 25. helyen végzett az országban. Az utóbbi két évben kétszer jutott a Matematika OKTV második fordulójába. A Kenguru Matematikaversenyen idén 19., a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen tavaly 8. helyezést ért el. Szívesen indult a csapatversenyeken is osztály- és iskolatársaival, családtagjaival (ha odaért). A Bolyai Csapatversenyen 5., a nemzetközi Náboj Matematikaversenyen 32. helyezettek lettek csapattársaival. Az ELTE fizika szakára jelentkezve sem fog elszakadni a matematikától. Remélhetőleg még az eddigieknél is eredményesebb és sikeresebb lesz pályafutása.

 

Kozma Balázs (12.b) matematikához fűződő kapcsolata születésétől kezdve, így a 8 év gimnáziumi tanulmányainak minden pillanatában is különleges és valódi volt. Valódi, mert mindig a matematika igazi arcát, az örök kihívásokat tartogató végtelen alkotómezőt látta benne. Nem csak érti, de élvezi is az összetett szabályok keretei közötti közös játékot, és az azok alakíthatósága által nyújtott szabadságot, melyet mindig társaival és tanáraival tiszteletre méltó módon együttműködve élt meg. A 8 év alatt matematika tantárgyból minden elérhető egyéni és csapatversenyen indult kivétel nélkül minden évben. Legkiemelkedőbb versenyeredményei között szerepel a Bátaszéki Matematikaverseny országos 1. helye, a Kalmár-verseny országos döntőjében való szereplés, a Kenguru verseny országos 12., a Zrínyi országos 2. helyezése, a Bolyai Csapatversenyen elért országos 4., a Medve Csapatverseny országos 1., a Dürer Csapatverseny országos 13. és a nemzetközi Náboj Csapatverseny 32 helye, a Varga Tamás verseny országos 5. és az Arany Dániel verseny országos 24. helyezése, az Abacus pontversenyen elért országos 2. hely, illetve az iskolai háziversenyen elért 1. hely. Az OKTV 2. fordulójába kétszer jutott, ott legutóbb iskolaelsőként végzett. Matematikai érdeklődését az iskolán kívül Pósa Lajos hétvégi és nyári tehetséggondozó táboraiban is kielégíthette. Bár tanulmányait vélhetőleg mérnöki és nem kutató szakon folytatja, a matematikai felfedezés okozta öröm egyértelműen, közel 0,97 valószínűséggel meghatározó lesz életének kevésbé friss és fiatal korszakaiban is.

 

Rittgasszer Ákos (12.c) rendkívül okos, tájékozott fiatalember. Az itt töltött négy év alatt kitűnt tudásvágyával, ötletes feladatmegoldásaival. Szereti a kihívásokat, a nehéz és izgalmas feladatok mindig különös élményt jelentenek számára. Becsületes és megbízható, igazi közösségi ember. Véleményét, meglátásait szívesen osztja meg másokkal, a tanórákon az egyik legaktívabb közreműködő. A jelentős matematikaversenyek mindegyikén indult. A KöMaL pontversenyében országosan az egyik legjobb feladatmegoldó. 9. osztályban az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjében az 5. helyet szerezte meg. A Dürer Matematika Csapatversenyen többször az országos döntőbe jutott csapatával. A nemzetközi Náboj Matematikaversenyen több alkalommal képviselhette iskolánkat csapattársaival.

 

Wolff Vilmos (12.c) tanulmányaiban, feladatainak elvégzésében alapos, lelkiismeretes; a problémákat több oldalról is körüljárja. Feladatmegoldásai elegánsak, tiszták. Rendkívül intelligens, nagy tudású, ugyanakkor szerény ember. Tanárait és diáktársait tiszteli, tudásával, elért eredményeivel sosem dicsekszik. Lelkiismeretes és megbízható, osztálytársai bármikor számíthatnak rá, szívesen segít nekik. A jelentős matematikaversenyek mindegyikén indult, a KöMaL pontversenyének aktív megoldója volt több éven keresztül. 12. osztályban az OKTV 2. fordulójába jutott. A Dürer Matematika Csapatversenyen többször az országos döntőbe jutott csapatával. A nemzetközi Náboj Matematikaversenyen több alkalommal képviselhette iskolánkat csapattársaival.

 

A 2017. évi díjazottak

Radnai László (12.b) matematika iránti kitüntetett érdeklődése már a gimnáziumba érkezésekor érezhető volt. A tantárgy szeretete végigkísérte a 8 évet, tanórai munkáját a csendben elmélkedés jellemezte. Feladatmegoldásainak gondolatmenetét kezdetben diáktársai közül csak kevesen értették, de ők szívesen fordították azt a többiek számára. Különös élményt jelentett számára minden izgalmas és nehéz feladat, amelyek megoldásain mindig nagy lelkesedéssel dolgozott. Az elmúlt évek alatt kifejezett csapattaggá vált, mára egy egész fakultációs csoport érti, figyeli és követi ötleteit, érveléseit. Szerénysége, társaival való együttműködése példamutató. Versenyeredményei számban és eredményességben is lenyűgözők. Az iskolánkban töltött évek mindegyikében résztvevője, jutalmazottja volt az országos matematikai versenyek döntőinek. Az idei tanévben a Dürer Csapatversenyen országos 9., a Nemzetközi Náboj Matematika Csapatversenyen országos 5. helyen végzett csapatával, a matematika OKTV-n pedig országos 10. helyezett lett.

 

Szabó Alexandra (12.b) nyolc év töretlen fejlődését mutatta óriási önfegyelmével, kitartásával, kreatív gondolkodásával és pontosságával. A tanórákra, szakkörökre, versenyfelkészítésekre mindig alaposan átgondolt ötletekkel érkezett. Feladatmegoldásai elegánsak, mások számára is jól követhetők, rendezett formájuk tükrözi tulajdonosuk biztos tudását, igényességét. Minden témakörben egyformán törekedett a legegyszerűbb megoldások megtalálására. Kedves, türelmes, együttműködő egyénisége, lényeglátása, ügyes észrevételei és rendkívüli munkabírása példát mutattak társainak. Minden évben a matematikaversenyek legjobbjai között szerepelt. Díjazottja volt a Zrínyi Ilona Matematikaversenyeknek és a Bolyai Csapatversenyeknek, országos döntőse volt az Arany Dániel Matematikaversenynek. Kétszer jutott az OKTV második fordulójába. Országos 20. helyezettként végzett a KöMaL pontversenyében.

 

Vikár Simon (12.a) szerénysége, csendes és szorgalmas munkavégzése példaértékű. Az órai feladatokkal általában a többieknél hamarabb végzett, ilyenkor ezt türelemmel jelezte, és a fennmaradó időben gyakran társait segítette. Noha az orvosi pálya választása miatt nem tudott matematikából fakultálni, ennek ellenére az emelt szintű csoport munkájába bekapcsolódott, annak mindvégig kitartó tagja maradt. Amikor az órarendje megengedte, egy-egy fakultációs alkalomra is betért, hogy tudását gyarapítsa. Az Arany Dániel Matematikaversenyen országos 10., a Náboj csapatversenyen 10. évfolyamosként országos 2. helyezést ért el. Osztályából egyedüliként két alkalommal jutott a matematika OKTV 2. fordulójába.

2016 és 2017 díjazottjai

 

A 2016. évi díjazottak

Major András (12.b) tehetsége, kreativitása, a matematikai problémák iránti fogékonysága már 5. osztályos korában megmutatkozott. Ötletes, gyakran szokatlan megoldásaiból és a precizitás iránti igényéből mindenki sokat tanulhatott órán és szakkörön egyaránt. Az órákon csendben figyelt és mindent jegyzetelt, de mindig kérdezett, ha valami nem volt világos, illetve mindig volt egy „mentőötlete”, ha a csoport elakadt a feladatmegoldás során.  Érdeklődése semmit sem csökkent az évek során, minden versenyen – legyen az egyéni vagy csapatverseny – elindult és kiemelkedő eredményeket ért el. Az Arany Dániel Matematikaversenyt 9. osztályban megnyerte, majd 10. osztályban 1. dicséretet kapott. Csapatban a Bolyai-versenyen országos 2., illetve 3. helyezést ért el. A Varga Tamás Matematikaversenyen országos 6. helyezést, a Kalmár László és a Bátaszéki Matematikaversenyen 7. helyezést ért el. Többször bejutott a Zrínyi Ilona Matematikaverseny döntőjébe, ahol idén 10. lett. Nem egyszer a Kenguru Matematikaverseny díjazottja is volt, idén a matematika OKTV döntőjébe jutott. Fontos kiemelni, hogy az elért eredményei mellett az évek során semmit sem változott szorgalma és szerénysége, viselkedése példamutató az összes diák számára.

 

Mészáros Viktória (12.b) már a kezdetektől fogva érdeklődött a matematika iránt. Feladatmegoldásai egyre ötletesebbé és könnyedebbé váltak az évek során, fejlődése töretlen volt. Munkáiban nagyon igényes, minden apró részletre figyel, leadott anyagai tartalmilag és formailag is élményt jelentenek az olvasó számára. A megértés, illetve tisztánlátás iránti töretlen igényével vitára bírta a többieket mind matematika órán, mind szakkörön. Számára a nehezebb feladatok megoldásai intellektuális élményt jelentenek, ezért rendszeres résztvevője volt a matematika háziversenyeknek, és éveken át küldött megoldásokat a KöMaL pontversenyeire is, ahol tavaly 16. helyen végzett. Kitartó munkájával és példamutató szorgalmával egyre kiemelkedőbb eredményeket ért el különböző matematikaversenyeken. Csapatban a Bolyai-versenyen országos 2. lett. Az Arany Dániel Matematikaverseny országos döntőjében 13., a Varga Tamás Matematikaverseny országos döntőjében 15. helyezést ért el. A Zrínyi Ilona Matematikaversenyen országos 24. helyen végzett. Tavaly és idén is a matematika OKTV döntőjébe jutott.

 

Mona Zsuzsa (12.a) a matematikaórákon és szakkörökön mindvégig kitartó, rendkívül igényes munkát végzett, társait szívesen segítette. Időnként úgy tűnt, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott hozzáállását egy-egy nehezebbnek gondolt versenyfeladat, témakör talán megbolygatja, de nem, legkésőbb egy-két nap elteltével mosolyogva hozta és mutatta be ügyes megoldásait. A Varga Tamás Matematikaversenyen országos 14. és 43. helyezett lett, az Arany Dániel Matematikaverseny döntőjében 22. helyezést ért el. Kétszer jutott be az OKTV 2. fordulójába, a KöMaL pontversenyében ebben a tanévben jelenleg az országos 25. helyen áll.

 

Tóth Rudolf (12.a) matematikai tevékenységének legfőbb jellemzője, hogy lelkesedését, aktivitását nem az határozta meg, hogy tanórán, szakkörön, a házi feladat elkészítésénél vagy versenyen kell-e éppen helytállnia, hanem maga a feladat és annak minél érdekesebb megoldási módszere érdekelte. 8 éves gimnáziumi munkája, szerénysége, társaival való együttműködése példamutató. A Varga Tamás Matematikaversenyen országos 3. helyezett lett, kétszer jutott az Arany Dániel verseny döntőjébe, az OKTV-n két alkalommal került a 2. fordulóba. Ebben a tanévben országos 22. helyezettként végzett a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, a KöMaL pontversenyében pedig jelenleg a 23. helyen áll.

 

 

A 2015. évi díjazottak

 

Leitereg Miklós (12.a) tehetsége, kreativitása, a matematikai problémák iránti fogékonysága már az első években megmutatkozott. Ötletes, néha szokatlan megoldásaiból mindenki sokat tanulhatott az órán és szakkörön egyaránt. Érdeklődése semmit sem csökkent az évek során, minden versenyen – legyen az egyéni, csapat- vagy háziverseny – elindult és kiemelkedő eredményeket ért el. Csapatban a Bolyai-versenyen országos 4., a Medve versenyen 3. és 1. helyezést ért el. Éveken át küldött megoldásokat a KöMaL pontversenyeire, ahol többek között 12. és 9. helyen végzett. Rendszeres résztvevője volt a matematika háziversenyeknek, amelyen két alkalommal is az élen végzett. A Varga Tamás Matematikaversenyt nyolcadikos korában megnyerte. Az Arany Dániel Matematikaversenyen 2. dicséretes, illetve 20. helyezett lett. A Kenguru Matematikaversenyen tavaly 5., a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen idén 19. lett. A Matematikai Diákolimpia válogatóversenyének 6. helyezettje volt az elmúlt tanévben. A matematika OKTV döntőjében 11. és 3. helyezést ért el.

 

Rozenberszki Dávid (12.b) matematikaversenyek iránti érdeklődése, lelkesedése már az első VPG-s tanévben megmutatkozott. Könnyed, jó kedélyű problémamegoldásaival, a feladatok szövegének gyors értelmezésével – szükség esetén újraértelmezésével – az órákon diáktársait is gondolkodásra, időnként vitára bírta. Szorgalma, kérdéstechnikája, lényeglátása és egyre igényesebb feladat-kidolgozásai alapozták meg, hogy több alkalommal jutott a matematikaversenyek döntőibe, az ország legjobbjai közé. Kétszer volt döntős az Arany Dániel Matematikaversenyen, 2014-ben a Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi győztese lett, 2015-ben az OKTV 2. fordulójába jutott.

 

Szanyi Erik (12.b) egyedi gondolkodásmódjával, a matematikafeladatokra adott gyors és pontos válaszaival korán kitűnt társai közül, akik kezdetben csodálták, mára tisztelik tudását. Órai munkájára leginkább a csendes elmélkedés volt jellemző mindvégig. A kezdeti tömör, egyszavas válaszai mára letisztult, rendezett gondolatokká, mondatokká váltak. Szívesen segít mindazoknak, akik kérdéssel fordulnak hozzá. Többször megtapasztalhattuk, hogy a matematikát mint eszközt használja fizikai kísérleteinek számításaiban. Kutató, alkotó tevékenysége töretlenül fejlődött a Veres Péter Gimnáziumban töltött tanévek alatt. Minden évnek többszörös díjazottja volt a matematikaversenyeken, az egyik évben 4 matematikaversenyen jutott országos döntőbe, ahol 8., 13., 14. és 18. helyen végzett. Idén a diákévek versenyeitől az OKTV második fordulójába jutással, a Zrínyi Ilona Matematikaverseny területi győzelmével és az országos döntőben elért 17. helyezéssel búcsúzik.

 

Tim Márton (12.a) már a kezdetektől fogva érdeklődött a matematika iránt. Kitartása, szorgalma példaértékű. Az évek során megoldásai egyre tökéletesedtek, mára szinte hibátlanok, egyszerűek és lényegre törőek lettek. Munkáiban minden apró részletre figyel, ezért ezek precízek, letisztultak; tartalmilag és formailag is élményt jelent az olvasásuk. A matematika szakkör állandó tagjaként aktívan részt vett a közös munkában. Több éven át dolgozott a levelező és háziversenyeken. Minden évben kiemelkedő versenyeredményeket ért el, fejlődése töretlen volt az évek során. A Varga Tamás Matematikaverseny országos döntőjében 18., a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen országos 50. és 41. helyezést ért el. Idén a matematika OKTV 2. fordulójába jutott és a Kenguru Matematikaversenyen az országos 59. helyen végzett.

 

 

A 2014. évi díjazottak

 

Mázsi Máté (12.b) 8 éven át kitartó résztvevője volt a házi, a kerületi, illetve az országos matematikaverse­nyeknek. Eredményes munkát végzett a KöMaL pontversenyében is. Számára minden feladat újabb és újabb kihívást jelentett, amit mindig ugyanolyan lelkesedéssel, eredeti ötletekkel igyekezett megoldani. Órai és szak­köri munkája mindvégig kiemelkedő volt. A kerületi versenyen első helyezést ért el, bejutott a Varga Tamás verseny döntőjébe, az Arany Dániel versenyen és az OKTV-n két alkalommal a második fordulóba. A Zrínyi Ilona versenyen területi 2., illetve 3. helyezést ért el, a Kenguru matematikaverseny országos 25. helyezettje­ként végzett.

 

Palkó Dávid (12.c) tehetséges, a matematika problémái iránt különösen fogékony tanulónk. A gimnáziumi matematika pályafutása szép példája annak, ahogy kitartó és alapos munkával 4 év alatt is el lehet jutni akár országos sikerekig. Feladatmegoldásai egyre ötletesebbé és könnyedebbé váltak az évek során. Egyenletes tel­jesítménye a többiek számára is példaértékű. A 9. és a 10. évfolyamon az Arany Dániel verseny 2. fordulójába, a 12. évfolyamon az OKTV 2. fordulójába jutott.

 

Varkoly Fanni (12.b) kedves, szerény egyéniségére, pontos, igényes, mégis könnyed feladatmegoldásaira mindig szívesen figyeltek osztálytársai, a szakkörökön évfolyamtársai. Kiemelkedő teljesítményét láthattuk ak­kor is, amikor a Bolyai Csapatverseny döntőjében dolgozott csapattársaival, és akkor is, amikor kerületi 1. he­lyezett, majd a Varga Tamás verseny döntőse, illetve az Arany Dániel verseny országos 4. helyezettje lett. A Gordiusz, majd Zrínyi verseny területi 2., illetve 5. helyezettjeként végzett, az OKTV-n a 2. fordulóba jutott. Kiemelkedően szerepelt több éven át a KöMaL pontversenyében is.

 

 

A 2013. évi díjazottak

 

Antal Ádám (12.c) tehetséges, a matematika problémái iránt különösen fogékony tanulónk. Precizitása, éles­látása nagyban segíti a feladatmegoldásban, a problémák végiggondolásában. Elegáns, nem ritkán szokatlan ötletei mások matematika iránti fogékonyságát is segítik, egyben példázzák, hogy mennyire eltérő utakon lehet ugyanazon problémák megoldásáig eljutni. Szorgalma, szerénysége, kitartó és alapos munkája, segítőkészsége mindenki számára példaértékű.

Az Arany Dániel matematikaverseny 2. fordulójába jutott a 9. és a 10. évfolyamon. A Zrínyi matematikaverse­nyen területi 8. helyezett, a Kenguru matematikaversenyen országos 11. és 15. helyezett lett. A 11. évfolyamon a matematika OKTV 2. fordulójába jutott, idén a verseny országos döntőjében 26. helyezést ért el.

 

Dankovics Viktor (12.a) mindig is érdeklődött a matematika feladatok egyszerű és szép megoldásai iránt. Ezek megalkotásában egyre nagyobb szerepet vállalt mind az órákon, mind pedig a szakkörökön. Ügyes észrevételei, könnyen érthető magyarázatai, közvetlen, megnyerő stílusa másokra is pozitív hatással voltak. Több éven át dolgozott a háziversenyben és a KöMaL-ban. Iskolai és országos szereplései látványosan szép fejlődést mutatnak.

A Varga Tamás matematikaversenyen országos 12., az Arany Dániel matematikaversenyen országos 14. helye­zést, a Kenguru matematikaversenyen országos 7. és 17. helyezést ért el. A Zrínyi-Gordiusz versenyen három­szor jutott a döntőbe, a 12. évfolyamon országos 17. lett. A matematika OKTV-n tavaly a 2. fordulóba jutott, idén pedig az országos döntőben 12. helyezést ért el.

 

Németh Márton (12.b) tehetsége, érdeklődése és kitartása révén az évek során egyre jobban elmélyült a mate­matikában. Munkái áttekinthetőek, precízek, lényegre törők lettek. Ötletes, egyedi megoldásaiból sokat tanultak órán és szakkörön társai is. Rendszeresen küldött megoldásokat a KöMaL pontversenyeire és az iskolai házi­versenyre, amelyet ebben a tanévben is megnyert.

A Varga Tamás és az Arany Dániel matematikaverseny országos döntőjében 1. helyezést ért el, a Kenguru ma­tematikaversenyen országos 2., 3. és 8. helyezett lett. Hét alkalommal résztvevője volt a Zrínyi-Gordiusz ver­seny országos döntőinek, ahol többek között országos 2., 5. és 7. helyezést ért el. A matematika OKTV orszá­gos döntőjében tavaly 7., idén 2. helyezett lett.

 

Vágány András (12.a) nevével minden évben találkozhattunk az országos matematikaversenyek 2. fordulóiba jutottak között. A döntőbe jutáshoz is, de a legegyszerűbb napi matematikai sikerekhez is elengedhetetlen a pontos, minden apró részletre odafigyelő munka, amelyben András rendkívüli kitartása az évek során óriási előrelépést eredményezett. Feladatmegoldásai rendre nemcsak szinte hibátlanokká váltak, de egyre ötleteseb­bek, elegánsabbak is lettek. Együttműködése, segítőkészsége példamutató.

A 7. évfolyamon a Varga Tamás matematikaverseny országos döntőjébe, a 11. évfolyamon az OKTV 2. fordu­lójába jutott és a Kenguru matematikaversenyen országos 17. helyezést ért el. A 12. évfolyamon a Zrínyi matematikaverseny döntőjében országos 12. helyezett lett, a KöMaL pontversenyében 27. helyezést, az OKTV döntőjében országos 33. helyezést ért el.

 

 

A 2012. évi díjazottak

 

Fatér Alexa (12.b) matematikai tevékenységét mindvégig az igényes, gondolkodásra épülő problémamegoldás jellemezte. A tanítási órákon, szakkörökön, háziversenyben, KöMaL-ban másokat is motiváló aktivitása és természetes egyénisége mind hozzájárultak ahhoz, hogy osztályából szokatlanul nagy számban jutottak az OKTV 2. fordulójába, illetve döntőjébe.

A KöMaL B pontversenyében országos 20. helyezett lett, a Varga Tamás matematikaverseny döntőjébe jutott. Az Arany Dániel matematikaverseny döntőjében országos 5. helyezést, a matematika OKTV döntőjében országos 19. helyezést ért el.

 

Garamvölgyi Péter (12.b) 8 éves gimnáziumi matematika pályafutása szép példája annak, ahogy az érdeklődés kialakulásától el lehet jutni akár országos sikerekig is. Elegáns, könnyed feladatmegoldásai, kitartó, türelmes munkája mellett talán csak szerénysége, segítőkészsége lehet még inkább példaértékű.

A 12. évfolyamos háziversenyen 1. helyezést ért el, a KöMaL B pontversenyében országos 19. helyezett lett. A Varga Tamás és az Arany Dániel matematikaverseny döntőjébe jutott, a matematika OKTV döntőjében országos 31. és 33. helyezést ért el.

 

Pizág Bertalan (12.a) újító ötleteivel, elmélyülő kutató kedvével járult hozzá a matematikaórákhoz. Nem szűnő lelkesedéssel, csendes elhivatottsággal vetette magát újabb és újabb problémák megoldásába, gyakran az órák és a szakkörök keretein túl is.

Eredményesen szerepelt a KöMaL pontversenyeiben. A Varga Tamás matematikaversenyen országos 6. helyezést, az Arany Dániel matematikaverseny döntőjében országos 4. és 18. helyezést ért el. Többszörös résztvevője volt a Zrínyi-Gordiusz verseny országos döntőinek, a Gordiusz versenyen országos 10. és 22. helyezett lett. A matematika OKTV döntőjében országos 17. helyezést, a Kenguru matematikaversenyen országos 6., 7. és 12. helyezést ért el.

 

Sándor Timea (12.a) precíz, alapos munkájára bátran lehetett építeni a 8 év matematikaóráin. Kitartó, csendes szorgalma, egyenletes és pontos teljesítménye, tartalmilag és formailag is kiemelkedően szép feladatmegoldásai példát adtak osztálytársai számára is.

A matematika háziversenyen 7 éven át 1. helyezett lett, eredményesen szerepelt a KöMaL pontversenyeiben. A Varga Tamás matematikaversenyen országos 1. helyezést, az Arany Dániel matematikaverseny döntőjében országos 14. és 26. helyezést ért el. Hat alkalommal résztvevője volt a Zrínyi-Gordiusz verseny országos döntőinek, a Gordiusz versenyen országos 12., 13. és 15. helyezett lett. A matematika OKTV-n a második fordulóba jutott, a Kenguru matematikaversenyen országos 20. és 31. helyezést ért el.