8. és 11. évfolyamos nyelvtan vizsga

Iskolánkban magyar nyelvből két vizsga van: az egyik 8. osztályban, leíró nyelvtanból, a másik pedig 11. évfolyamon, történeti nyelvészetből, stilisztikából és szövegtanból. 
Mindkét vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. 
Az írásbelin érettségi szövegértési tesztet kell megoldani, a szóbeli tételekről pedig az adott évfolyamokon tanító szakos kollégák közösen döntenek. 
A szóbeli részen - az érettségihez hasonlóan - két szempont szerint pontozunk, tartalmat és előadást értékelünk.
A vizsgák érdemjegye az írásbeli és szóbeli vizsgákból  tevődik össze, ennek átlagát nézzük, mely bekerül a bizonyítványba is.