Pályázat középiskolásoknak a szombathelyi Weöres Sándor emlékév programjában

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár (http://www.bdmk.hu) együttműködve a Művészeti Szakközépiskolával (Szombathely, Paragvári u. 77. http://www.muveszeti-szhely.sulinet.hu) – a 2010-ben született kezdeményezést folytatva – országos képzőművészeti pályázatot hirdet középiskolásoknak
 
http://www.bdmk.hu/editor_up2/weores_s.jpg

A pályázat célja, hogy Weöres Sándor (Szombathely, 1913. június 22. – Budapest, 1989, január 22.) születésének 100. évfordulója alkalmából népszerűsítse a középiskolások körében a költő munkásságát, különös tekintettel verseire. Rávilágítson, miként élik át a fiatalok a 20. század varázslatos alkotójának költeményeit, a képzőművészet segítségével felmutassa a megszerezhető élmény és a képi megragadás sokszínűségét. 
Pályázni lehet Weöres Sándor: Egybegyűjtött költemények (Budapest, 2008-2009. Helikon Kiadó) II. kötetének Tűzkút, vagy III. kötetének Kútbanéző ciklusában közölt vers kiváltotta élmény műalkotássá formálásával. Az alkalmazható technika szabadon választott: lehet grafika, festés, pasztell, szén, tus, plasztika, érem stb. A képeket kiállítható állapotban, 50 X 70 cm-es keretbe helyezhetően kérjük beküldeni. A tárgyak bemutatását vitrinben tervezzük. 
Az alkotásokat a Berzsenyi Dániel Könyvtár, 9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1. címre kérjük eljuttatni 2013. április 15-ig, jeligés csomagolásban. A jeligéhez tartozó személyes adatokat (név, cím, telefonszám, email, a látogatott iskola és a felkészítő tanár megnevezése, életkor, a választott vers címe) zárt borítékban kérjük a pályaműhöz csatolni.
 
A pályamunkákat képzőművész, művészettörténész, irodalomtörténész tagokból álló zsűri értékeli.  A legjobbakat kiállításon mutatja be a könyvtár. A kiállítás megnyitója és az ünnepélyes eredményhirdetés Berzsenyi Dániel születésnapjához kapcsolódva, 2013. május 8-án lesz.  A kiállítási anyag egy része szeptemberben, a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola tagintézményének, a Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskolájának a galériájában is bemutatkozik.
Az első három helyezett alkotás, amely a könyvtár tulajdonában marad, díjazásban részesül.

  1. helyezett 30 ezer Ft
  2. helyezett 20 ezer Ft
  3. helyezett 10 ezer Ft

A díjazottak jutalma lesz továbbá Veres Gábor szobrászművész egy-egy Berzsenyi-érme is.
Az Életünk irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat a legjobb munkákból 15-öt beválogat illusztrációként aktuális számába.
A benyújtott pályaművek a kiállításokat követően, októberben átvehetők a Berzsenyi Dániel Könyvtárban.
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Pallósiné Dr. Toldi Mártától a 94/513-533-as telefonszámon, vagy a ptmarta@bdmk.huemail címen.