Helyi tanterv tantárgyanként 2019-től

4 évfolyamos képzésben

8 évfolyamos képzésben

Mindkét képzésben