Égi kalendárium - 2013. szeptember

 
 
 
A szabad szemmel látható bolygók:
 
Merkúr: A hónap második felében kereshető közvetlenül napnyugta után az esti horizont közelében. Megfigyelésre igen kedvezőtlen helyzetben van, a hónap végén is csak fél órával nyugszik a Nap után.

Vénusz: Közel másfél órával nyugszik a Nap után, fényesen ragyog az esti ég alján. Fényessége –4,0m-ról –4,2m-ra, átmérője 14,9"-ről 18,4"-re nő, fázisa 0,73-ról 0,63-ra csökken.

Mars: Előretartó mozgást végez a Rák, majd az Oroszlán csillagképben. Kora hajnalban kel, hajnalban kereshető a keleti égen. Fényessége 1,6m, átmérője 4,1"-ről 4,4"-re nő.

Jupiter: Előretartó mozgást végez az Ikrek Bika csillagképben. Éjfél körül kel, az éjszaka második részében feltűnően látszik a keleti-délkeleti égen. Fényessége -2,1m, átmérője 36".

Szaturnusz: Előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben. Este nyugszik, még kereshető napnyugta után a délnyugati látóhatár közelében. Fényessége 0,7m, átmérője 16".
 
 
 
A C/2012 S1 (ISON) üstökös láthatósága:
 
A november végén minden bizonnyal szabad szemmel is megfigyelhető üstökös ebben a hónapban tűnik fel a hajnali égen. A délkelet felé mozgó üstökös a Cancer, majd a Leo csillagképben lesz megfigyelhető, fényessége kb. 13 és 11,5 magnitúdó között emelkedik. A hónap első hajnalán az M44-től (Praesepe) 2,5 fokkal északra látszó vándor másnap hajnalban fél fokkal északra mutatkozik a 4,7 magnitúdós Gamma Cancritól. Későbbi útja során egyre közelebb kerül a hasonló irányba mozgó Marshoz. Míg a hónap elején 5,5 fokra vannak egymástól, a hó utolsó hetében már csak 2 fok lesz a távolságuk – a gyorsabban mozgó Mars látszólag utoléri, és tőle délre elhaladva leelőzi az üstököst. A közelség ráadásul nem csak látszólagos, az üstökös október 1-jén 0,07 CSE-re fog elhaladni a vörös bolygótól, eggyel szaporítva a hozzá kapcsolódó különleges eseményeket. Az üstökös észlelésére elsősorban a hónap első felének holdmentes hajnali órái lesznek alkalmasak, a Hold még sajnos elnyomja a nem túl fényes (de annál ígéretesebb) vándort.
 
(Forrás: www.mcse.hu)