A csillagászati szakkör munkája a 2012/2013-as tanévben

Szakkörünk már 23. éve működik. Az iskola órarendjébe szakkörünket ebben az évben is „hivatalosan” beillesztették, ez nagyon megkönnyítette a szervezést. Természetesen nincs időpont, amely minden érdeklődőnek megfelelne, ezért néhányan csak alkalomszerűen tudtak eljárni, vagy csak a foglalko¬zás feléig maradhattak. A szakkörbe az év elején 36 tanuló jelentkezett, közülük mintegy 25-en többnyire jelen is voltak. Az idei 8. b.-ből 16 fő, a 7. b.-ből pedig 13 fő jelentkezett és többnyire járt is foglalkozásainkra, tehát a jövőbeli „utánpótlás”, úgy látszik, biztosítva van. Munkánkban sokat segített a 12. c. osztály, különösen Pers Krisztina, aki a szervezésben mindig oroszlánrészt vállalt.

  A foglalkozásokon, mint az eddigi években is, a szakkör vala¬melyik tagja vagy a szakkörvezető beszélt egy előre kiválasztott témáról. Ha lehetett, prezentációt is készítettek, és az előadást evvel szemléltették. Az előadások időpontja és témái a következők voltak:

    Dátum         A foglalkozás témája                                             Előadó
  1.    09. 04.    Megalakulás, megbeszélés    
  2.    09. 11.    Csillagászati alapfogalmak                                (Csaba Gy.)
  3.    09. 18.    Csillagképek, csillagtérképek                             (Horváth Gyöngyi)
  4.    09. 25.    Csillagászat távcső nélkül                                  (Csaba Gy.)
  5.    10. 02.    A csillagászat műszerei                                     (Iványi Balázs)
  6.    10. 09.    Ember az űrben                                                 (Rezsabek N., Albireo)
  7.    10. 16.    A színképelemzés                                              (Dömény Balázs)
  8.    10. 30.    A csillagok fizikája; csillagkeletkezés                 (Dömény B. – Kovács B.)
  9.    11. 06.    Csillagtípusok                                                     (Dömény B. – Kovács B.)
10.    11. 13.    „Kozmikus katasztrófák”                                    (Dömény B. – Kovács B.)
11.    11. 20.    Fekete lyukak és más egzotikus objektumok    (Dömény B. – Kovács B.)
12.    11. 27.    A Naprendszer és más bolygórendszerek         (Szigetváry Csenge)
13.    12. 04.    Ufók, dogonok és egyéb agyficamok                 (Pers Krisztina)
14.    12. 11.    Az égimechanika alapjai                                    (Csaba Gy.)
15.    12. 18.    A „kettős bolygó” (a Föld+Hold)                        (Korompay B. – Szalay D.)
16.    01. 22.    Fogyatkozások, okkultációk                              (Pers Krisztina)
17.    01. 29.    A Mars és kutatása                                           (Miskolczy Zs. - Krasznai B.)
18.    02. 05.    Az óriásbolygók és észlelésük                          (Pintér Janka)
19.    02. 12.    Törpebolygók, kisbolygók, üstökösök               (Szigetváry Csenge)
20.    02. 19.    „Hullócsillagok”                                                 (Puscsizna Bence)
21.    02. 26.    A Nap fizikája; a Nap észlelése;                       (Varsányi Orsolya)
22.    03. 05.    Űrcsillagászat, űrhajózás,  űrtávcsövek           (Révész S. – Ralovich K.)
23.    03. 12.    Extragalaktikus csillagászat                             (Krasznai A. - Gulyás O.)
24.    03. 19.    Kozmogónia; az ősrobbanás                            (Pál Balázs)
25.    03. 26.    Tejútrendszerünk                                             (Tenk L. - Bankó M.)
26.    04. 16.    A Mars                                                              (Rezsabek N., Albireo)
27.    04. 23.    Kozmológia (az univerzum szerkezete)           (Dömény Balázs)
28.    04. 30.    Véges, vagy végtelen?                                    (Csaba Gy.)
29.    05. 21.    Régi magyar csillagászok                                (Csaba Gy.)
30.    05. 28.    Évezredek blöffje: az asztrológia                    (Csaba Gy.)

Majd minden szakköri foglalkozás elején egy-egy új csillagászati felfedezésről esett szó; ezeket – mivel az előző évek előadója, Erdősi Eszter immár 12.-es lett, s nem tudott a szakkörön részt venni – a Krasznai testvérek (Blanka, 7. b. és Janka, 8. b.) gyűjtötték és adták elő.

A tanév folyamán több alkalommal terveztünk „kitelepülést” a Művelődési Ház elé, de csak egyszer sikerült megvalósítanunk. 2012. november 20-án, bár az időjárás nem látszott túl kedvezőnek, mégis kitelepültünk, és alkonyat után sikeresen bemutattuk a Holdat és az időközben fölkelt s a megfigyeléshez elegendő magasra emelkedő Jupitert. Később azonban leszállt a köd, és visszavonulásra kényszerítette kis csapatunkat. – Ebben a tanévben is terveztünk egy ráktanyai kirándulást, de ezt végül nem sikerült megtartanunk. Már minden elő volt készítve a március 15-e táján adódó több napos iskolai szünet idejére, de a meteorológiai előrejelzések alapján – szerencsére – lemondtunk az utazásról. Az időjárás valóban igen szélsőségesen alakult, komoly gondot okozott volna a hegyvidéki tartózkodás és a hazautazás.

Az elmúlt tanévben a szakkör kapcsolatba lépett az Albireo Amatőrcsillagászati Klubbal (AAK), és megalakítottuk az AAK Békásmegyeri Csoportját. Az AAK azóta figyelemmel kíséri a szakkört, és működésünkről részint a facebook megfelelő oldalán, részint a Vadon c. lapban, illetve a Draco amatőrcsillagász közlönyben ad tájékoztatást. Pers Krisztina és Pál Balázs szakköri tagok írtak ide a szakkör életéről, képekkel is illusztráltuk a beszámolókat. Az AAK elnöke, Rezsabek Nándor 2012. 10. 9-én és 2013. 04. 16-án ellátogatott szakkörünkbe, és előadást is tartott. Az utóbbi alkalommal az AAK vezetősége nevében elismerő oklevelet, valamint a Sztrókay Kálmán ismeretterjesztőről szóló könyvet adott át Pers Krisztinának és a szakkör vezetőjének (a könyv előszavát a szakkör vezetője írta).
*
A szakkörvezető több alkalommal beszélt a csillagászat történetéről az Erzsébetvárosi Televízió „Erzsébetváros felett az ég” című ismeretterjesztő műsorában. A Szkeptikus Társaság meghívta „Szkeptikus Akadémia” sorozatába, s a Kossuth Klubban „Évezredek blöffje, az asztrológia” címmel tartott előadást.

A szakkör vezetője – mivel ha a törvényi előírások nem változnak, idén utolsó tanévét töltötte – megpróbálta megvalósítani egyik régi tervét, és az iskolában a tanév második felében előadás-sorozatot indított tudománytörténeti témákról. Kedvenc előadásait gyűjtötte össze, amelyeket elsősorban humán szakos kollégáinak ajánlott (közülük ugyanis régebben többen említették, hogy érdekelnék őket a reáliák). Sajnos ők nemigen jöttek el, a sorozatot néhány diák és külsős érdeklődők (pl. az Erzsébetvárosi TV munkatársa) előtt tartotta meg. A tanév végének feszített tempója miatt az utolsó előadásokra már nem jutott idő. Úgy tervezi azonban, hogy ha mégis lesz rá lehetőség, a következő tanévben - a szervezést kellő időben megkezdve - ismét megpróbálja meghirdetni a sorozatot.

                                Csaba György Gábor
                                       szakkörvezető