A csillagászati szakkör munkája a 2011/2012-es tanévben

Szakkörünk idén már 22 „tanéves” volt.
Ebben az évben az iskola órarendjében „hivatalosan” is helyet kapott a szakkör, és ez sokat segített a szervezésben. Természetesen nincs olyan óra, amely minden érdeklődőnek megfelelne, ezért néhányan csak alkalomszerűen tudtak eljárni, vagy csak a foglalko¬zás feléig maradhattak, illetve akkor tudtak bejönni. Foglalkozásainkon elvileg 16 tanuló vett részt, közülük állandó résztvevőnek mondható kb. 10 fő. Munkánkat elsősorban a 11. c. osztály segítette, de néhányan a 10. c-ből és a 9. a-ból is eljártak. Ez reményt kelt, hogy szakkörünknek lesz „utánpótlása”, annál is inkább, mert az idei 7. b. néhány tanulója tervezi, hogy jövőre csatlakozik hozzánk. A foglalkozásokon a szakkör vala¬melyik tagja vagy a szakkörvezető beszélt egy általa kiválasztott témáról. Ha lehetett, prezentációt is készítettek, és az előadást evvel szemléltették.
          

Majd minden szakköri foglalkozás végén egy-egy új csillagászati felfedezésről esett szó; ezeket az újdonságokat, mint az elmúlt években már megszoktuk, Erdősi Eszter (11. b.) gyűjtötte és adta elő.
A tanév folyamán több alkalommal terveztünk „kitelepülést” a Művelődési Ház elé, de csak egyszer sikerült megvalósítanunk. 2012. március 29-re terveztük, de az időjárás nem kedvezett; ezért néhány nappal később, 2012. április 3-án tartottuk meg. Iskolánk új távcsövét vittük ki, és sajnos tapasztaltuk, hogy időközben valakik tönkretették a távcső mechanikáját. Ezt a kiváló SkyWatcher 120/1000-es műszert tehát meg kell javíttatnunk, erre a terveink szerint a közeljövőben sor fog kerülni. A szakköri tagok egy része és Kati néni, az iskolatitkárnő segített az eléggé súlyos távcső kicipelésében és felállításában, a bemu¬tatásban, a közönség odacsalogatásában és tájékoztatásában. A technikai gondok ellenére mondhatjuk, hogy sikeres bemutatást tartottunk: megtekintettük a Holdat, a nyugati látóhatár felett fényesen ragyogó Vénuszt, majd a Jupitert és a halvány, vöröses Mars bolygót is. Ezután visszatértünk a Vénuszhoz, s mivel közben jobban besötétedett, észrevettük, hogy a bolygó éppen a Fiastyúk csillaghalmazának közvetlen közelében, vele egy látómezőben látható. Ezt a ritka jelenséget eddig még sosem észlelhettük.

Június 6-án volt az évszázad csillagászati jelensége: a Vénusz áthaladt a Nap előtt. Sajnos a jelenségnek csak a legvége volt látható Magyarországról, az is hajnalban, közvetlenül napkelte után. És minthogy épp ezen a napon volt iskolánkban az összes osztály év végi osztályzó konferenciája, ezen pedig a szakkörvezető jelenléte nélkülözhetetlen, így nem utazhattunk el valamilyen kedvező megfigyelőhelyre, pl. Ráktanyára; a jelenséget nem tudtuk közösen megfigyelni.

A tanév folyamán a szakkör kapcsolatba lépett az Albireo Amatőrcsillagászati Klubbal (AAK), melynek vezetői el is látogattak szakkörünkbe, és segítségükkel megalakítottuk az AAK Békásmegyeri Csoportját. Az AAK azóta figyelemmel kíséri a szakkör munkáját, és működésünkről részint a facebook megfelelő oldalán, részint a Vadon c. lapban közöl tájékoztatásokat. Pers Krisztina és Dömény Balázs szakköri tagok beszámolót írtak a Vadon-ba a szakkör ráktanyai észlelőtúrájáról, amire 2011. december 9. és 11. között került sor (azóta várjuk a cikk megjelenését). A kiránduláson szerettünk volna megfigyelni egy holdfogyatkozást, de az ég borult volt. Másnap hajnalban azonban kiderült, és így mégis láthattunk némi eget; sőt a tábor tulajdonosának távcsövével megnézhettük a Szaturnuszt és a Marsot.

Az AAK 2012. június 2-án, szombaton amatőrcsillagászati szemináriumot tartott Somogyfajszon. A szakkör vezetőjét felkérték, hogy ezen a szemináriumon tartson előadást a Vénusz-átvonulásokról, mivel a jelenség néhány nap múlva esedékes volt (és legközelebb jól észlelhető módon majd 2247-ben láthatják kései utódaink).

                                Csaba György Gábor
                                       szakkörvezető