A csillagászati szakkör munkája a 2007/2008-as tanévben

A csillagászati szakkör munkája

a 2007/2008-as tanévben

 

     Az elmúlt tanévben igen kevés diák járt a szakkörre, mely ezért már-már megszűnt. Ezt nagyrészt a gye-  rekek elfoglaltságának mértéke, illetve a megfelelő közös időpont hiánya okozta. A gond idén is fennáll, mégis – sok lelkes új érdeklődő jelentkezésének köszönhetően – elmond­hatjuk, hogy „feltámadtunk”. Már év elején 12 tagunk volt, s év közben nemhogy fogyott volna a létszám, de közös programjaink (no és Froemel Fruzsina [9.c.] különösen hatékony szervező munkája) hatására még nőtt is.

     A szakkörök óráiban az év elején előre megbeszélt témákkal foglalkoztunk. Ha volt je­lentkező a szakköri  tagok közül, akkor ő tartott a témáról kiselőadást, ha nem akadt vállalkozó, akkor a szakkör vezetője mondta el a tudnivalókat. Ezután megvitattuk az elhangzottakat. Sze­rettük volna a csillagászati újdonságokat is megemlíteni minden foglalkozáson, de ez idén nem sikerült – talán majd jövőre.

Március elején három napon belül két érdekes égi jelenség következett be: előbb a Hold elfedte a Szatur-nuszt, majd holdfogyatkozás volt. Ezek megfigyelésére kirándulást szerveztünk a Bakonyba, Ráktanyára. A kirándulás jól sikerült, évkönyvünkben az egyik résztvevő (Dankovics Adrienn 9.a.) beszámolójából az érdek-  lődők a részleteket is megismerhették.

     Május 19-én világszerte megrendezték a „Sidewalk Astronomers” programot, ami abból állt, hogy minél többen távcsővel menjenek ki az utcákra, az emberek közé, és mutassák be az égboltot az arra járóknak. Ebben a programban mi is részt vettünk. Kivittük iskolánk távcsövét a Csobánka térre, egyik szakköri tagunk (Lontay-Szabó Bence, 9.c.) saját távcsövével is segített nekünk. A műszerünk óragépét működtető áramot a Művelődési Ház adta. Az égbolt ugyan nem volt tiszta, de a Vénuszt és a Holdat így is be tudtuk mutatni a Csobánka téren az érdeklődőknek. Sajnos, később befelhősödött, így a Szaturnuszt már nem tudtuk „tálalni”. A bemutatás így is si­keres volt, a Művelődési Ház máris felkért, hogy ősszel ismételjük meg a programot.

     Egyik szakköri tagunk (Szigeti Balázs) két évvel ezelőtt kivált a szakkörből, mert Ameri­kába utazott, és egy tanévet ott tanult. Már előzőleg, 2004-ben a csillagászati világkiállításra el­fogadták egy poszter prezen-tációját. Azóta dolgozik a NASA Telescope in Education Program keretén belül szupernóva-kereső program-  mal, egy chilei robottávcső segítségével. Más robottáv­csöveket is használ a RAS-on  (Rent-A-Scope Obser-vatory) keresztül. Itt fél éve tag, és új-mexi­kói távcsöveiken keresztül rendszeresen készít CCD felvételeket. Idén felvételt nyert a Londoni egyetemre, ahol jövőre kezdi asztrofizikai tanulmányait. A szakkör munkájában már nem volt ideje részt venni, de a ráktanyai kiránduláson ő is velünk volt, és érdekes asztrofizikai előadást tartott.

 

 

 

 

                                                                                              Csaba György Gábor

                                                                                                     szakkörvezető