Nyolc évfolyamos gimnázium (általános tájékoztató)

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet négy és nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba az alábbiak szerint

Nyolc évfolyamos gimnázium -- Tanulmányi terület kódja: 002 Telephely kódja: 001

Két osztály indul: az „a” osztályban német vagy angol az első idegen nyelv, a „b” osztályban az angol.

9. évfolyamtól oktatott második idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol.

Az oktatás specialitásai: két évig tanítunk latin nyelv és kultúrtörténetet, egy évig ógörög művelődéstörténetet.

Bontott csoportban tanítjuk: az idegen nyelveket, az informatikát, a technika-életvitel tantárgyat, 5-6. évfolyamon a furulyát, 7-12. évfolyamon a matematikát, 10. évfolyamon a kémiát, 10-11. évfolyamon a fizikát, 11-12. évfolyamon a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet és a biológiát.

Iskolánk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést magyar, matematika, történelem, kémia, biológia, fizika, angol, német, olasz, francia nyelv, testnevelés és informatika tantárgyakból

A szülői tájékoztató időpontja: a honlapon megtalálható: www.verespg.hu

Felvételi követelmény:

magyar és matematika tantárgyakból központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli és helyi szóbeli vizsga.

Felvételi előkészítőt nem tartunk és a külsős, fizetős előkészítő látogatását sem javasoljuk! Elegendő az elmúlt évek feladatlapjainak megoldása és az így feltárt hiányok pótlása. Ezek az alábbi módon érhetőek el: www.oktatas.hu --> köznevelés/középfokú felvételi eljárás/központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

Jelentkezés a Veres Péter Gimnázium 5. évfolyamára a központilag kiadott jelentkezési lapon történik, a központi írásbeli felvételi vizsga eredményének ismeretében.

A jelentkezési lap letölthető az iskola, ill. az Oktatási Hivatal honlapjáról, jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni!

Amennyiben a tanuló NEM a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban írja a központi írásbeli felvételi vizsgát, a jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó ÉRTÉKELŐLAP másolatát!

A felvételiző teljesítményének értékelése:

A végső sorrend megállapításánál az alábbi pontozást alkalmazzuk:

Írásbeli:    
magyar 50 pont   50 pont
matematika 50 pont belső pontszámítás szerint
az eredmény másfélszerese
75 pont
Szóbeli:    
magyar   20 pont
matematika   20 pont
A 4. osztály félévi magyar és
matematika
tantárgy átlaga alapján
  5 pont
    Összesen: max. 170 pont

A 15 legjobb írásbeli eredményt elérő diákot (pontegyezés esetén azokat a tanulókat részesítjük előnyben, akiknek lakóhelye Budapest III. kerületében található) felvételi beszélgetésre hívjuk be.  Ezt külön nem értékeljük, mindenki automatikusan a szóbelin elérhető maximális 40 pontot kapja.

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye Budapest III. kerületében található.

A szóbeli felvételi vizsga követelményei (azok a diákok számára, akiket behívunk):

Magyarból és matematikából az általános iskolai törzsanyag. A szóbeli felvételin elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérünk, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó készségeket és képességeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

Magyarból: memoriter (egy rövid, néhány soros vers megtanulása és felmondása), hangos olvasás, és az olvasott szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok, hasonló alakú szavak, szópárok mondatba helyezése.

Matematikából: a szóbeli vizsga két részből áll: Az első, rövid írásbeli részben elsősorban az alapműveletek, mértékegységváltások mechanikus, pontos elvégzését várjuk el. A második részében a szöveges feladatok rajzos matematikai modellezését, továbbá a logikus gondolkodás képességét mérjük.

Döntés: a felvételről a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató dönt. 

 

Fontos információk a központi írásbeli felvételi megírásához:

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgákra (írásbeli és szóbeli) személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! Az írásbeli felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz NEM használható! A felvételi feladatlapokat (nem radírozható) TOLLAL kell kitölteni!

 

A képzési formára jellemző egyéb információk:

A középiskolákban folyó munkát értékelő rangsoroló-rendszerben a gimnázium előkelő helyen található. Az elméleti képzésen túl az iskola változatos lehetőséget biztosít a tehetség elismerésére és kibontakoztatására a tudományokon túl a művészetek és a sport területén (ének, zene, néptánc, képzőművészet, különböző sportágak, stb.) is.

Az iskola SNI tanulók fogadására nem kijelölt intézmény.

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 7.
Telefon, fax: 243–2710
http://www.verespg.hu

OM azonosító: 035226