Négy évfolyamos gimnázium (általános tájékoztató)

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet négy és nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba.

Négy évfolyamos gimnázium -- Tanulmányi terület kódja: 001 Telephely kódja: 001

Egy osztály indul, ami általános tantervű.

Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol.

Bontott csoportban tanítjuk: az idegen nyelveket, a matematikát, az informatikát, 10. évfolyamon a kémiát, 10-11. évfolyamon a fizikát, 11-12. évfolyamon a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet, a biológiát.

Iskolánk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést magyar, matematika, történelem, kémia, biológia, fizika, angol, német, olasz, francia nyelv, testnevelés és informatika tantárgyakból.

Felvételi követelmény:

magyar és matematika tantárgyakból központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli és helyi szóbeli vizsga.

A szülői tájékoztató időpontja a honlapon megtalálható: www.verespg.hu

Jelentkezés a Veres Péter Gimnázium 9. évfolyamára, a központilag kiadott jelentkezési lapon történik, a központi írásbeli felvételi vizsga eredményének ismeretében.

Jelentkezési lapot az általános iskolában adnak vagy letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. A jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni!

Amennyiben a tanuló NEM a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban írja a központi írásbeli felvételi vizsgát, a jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó ÉRTÉKELŐ LAP másolatát!

 

A felvételiző teljesítményének értékelése:

A végső sorrend megállapításánál az alábbi pontozást alkalmazzuk:

Írásbeli:    
magyar 50 pont   50 pont
matematika 50 pont belső pontszámítás szerint az eredmény másfélszerese 75 pont
Szóbeli:    
magyar   25 pont
matematika   25 pont

a következőkben felsorolt tantárgyak eredményének átlaga × 5

A figyelembe vett tantárgyak az iskolai eredmények számításánál a 8. osztály félévi tanulmányi eredményből: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, földrajz, biológia, kémia, fizika, idegen nyelv és testnevelés 25 pont
    Összesen: max. 200 pont

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye Budapest III. kerületében található.

A szóbeli felvételi vizsga követelményei (azok a diákok számára, akiket behívunk):

Magyarból és matematikából az általános iskolai törzsanyag. A szóbeli felvételin elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérünk, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó készségeket és képességeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes tanuláshoz szükségesek.

Magyarból: szövegértési feladatsorok, fogalmak, definíciók az általános iskolai irodalom tantárgy anyagából megadott szavak felhasználásával szövegalkotás.

Matematikából: a szóbeli vizsga két részből áll. Az első, rövid írásbeli részben elsősorban az alapműveletek, mértékegységváltások, geometriai számítások pontos elvégzését várjuk el. A második részében a szöveges feladatok matematikai modellezését, továbbá a logikus gondolkodás képességét mérjük.

A felvett diákok szüleinek szervezett első szülői értekezleten, a diákoknak rövid írásbeli nyelvi szintfelmérőt tartunk angol vagy német nyelvből, ami a nyelvi csoportok kialakításához szükséges.

Döntés: A felvételről a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

 

Fontos információk a központi írásbeli felvételi megírásához:

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgákra (írásbeli és szóbeli) személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! Az írásbeli felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz NEM használható! A felvételi feladatlapokat (nem radírozható) TOLLAL kell kitölteni!

 

A képzési formára jellemző egyéb információk:

A középiskolákban folyó munkát értékelő rangsoroló-rendszerben a gimnázium előkelő helyen található. Az elméleti képzésen túl az iskola változatos lehetőséget biztosít a tehetség elismerésére és kibontakoztatására a tudományokon túl a művészetek és a sport területén (ének, zene, néptánc, képzőművészet, különböző sportágak, stb.) is.

Az iskola SNI tanulók fogadására nem kijelölt intézmény.

 

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 7.
Telefon, fax: 243–2760

http://www.verespg.hu

OM azonosító: 035226