Felvételi eljárásrend a 8 évfolyamos gimnáziumba 2022-2023-as tanévre

Tisztelt érdeklődők!

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium a Csobánka téri épület felújítása miatt 2022. szeptember 1‑től két tanévre, 2024. augusztus 31‑ig ideiglenesen a Vécsey János kollégium épületében, a 1035 Budapest, Szél utca 11-13. címen fog működni.

Oktatásunk jellegzetességeit, színes tevékenységeinket az ideiglenes helyszínen is folytatjuk.

Szeretettel várjuk a jelentkezőket.

 

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályaiba a 2022/2023-as tanévre az alábbiak szerint

B.) Nyolc évfolyamos gimnázium (Két osztály – általános tantervű)

Tanulmányi terület kódja: 0002 Telephely kódja: 001

Két osztály indul.

 • az „a” osztályban német vagy angol,
 • a „b” osztályban angol az első idegen nyelv.

B.1.) Oktatott második idegen nyelvek (9. évfolyamtól) :

angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol

B.2.) Az oktatás specialitásai:

B.2.1.) két évig tanítunk latin nyelv- és kultúrtörténetet,

B.2.2.) nagy hangsúlyt fektetünk az iskolában folytatott művészeti tevékenységekre.

B.2.3.) Bontott csoportban tanítjuk (minimum) :

 • az idegen nyelveket
 • a digitális kultúrát
 • a technika-életvitel tantárgyat
 • 5-6. évfolyamon a furulyát
 • 7-12. évfolyamon a matematikát
 • 10. évfolyamon biológiát, a kémiát, fizikát

B.2.4.) Iskolánk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést

magyar, matematika, történelem, kémia, biológia, fizika, angol, német, olasz, francia nyelv, testnevelés és digitális kultúra tantárgyakból

B.3.) Felvételi:

Tanulmányi eredmények, valamint magyar és matematika tantárgyakból központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli és helyi szóbeli vizsga.

B.3.1.) Írásbeli felvételi vizsga időpontja:

2022. január 22. (szombat) 10 óra

B.3.2.) Pótló írásbeli felvételi időpontja:

2022. január 27. (csütörtök) 14 óra (csak az előzetesen, 2022. január 22-ig bejelentett és orvosi igazolással alátámasztott esetekben)

B.3.3.) Az írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja:

2022. január 26. (szerda) 8:00 – 16:00

B.3.4.) A pótló írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja:

2022. február 1. (kedd) 8:00 – 16:00

B.3.5.) Az értékelőlapok munkaidőben átvehetők legkésőbb 2022. február 7-ig, de a dolgozatok megtekintésére csak a kijelölt napon van lehetőség.

B.3.6.) Szóbeli felvételi vizsga időpontja:

 • 2022. február 28. (hétfő) 13:30 órai kezdettel
 • 2022. március 1. (kedd) 13:30 órai kezdettel
 • 2022. március 2. (szerda) 13:30 órai kezdettel

B.3.7.) 2022. március 16. (szerda) 16:00-ig a felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzuk az iskola honlapján (a törvényi előírásnak megfelelően az oktatási azonosítóval vagy jeligével és a felvételi során elért összpontszámmal) .

B.3.8.) 2022. április 29-ig (péntek) kiküldjük a végleges értesítést.

B.4.) Felvételi előkészítő

Felvételi előkészítőt nem tartunk, és a külsős, fizetős előkészítő látogatását sem javasoljuk. Elegendő az elmúlt évek feladatlapjainak megoldása és az így feltárt hiányok pótlása. Ezek az alábbi módon érhetőek el: www.oktatas.hu –> köznevelés –> középfokú felvételi eljárás –> Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

B.5.) Jelentkezés az írásbeli vizsgára

2021. december 3-ig (péntek) az iskolánknak megküldött jelentkezési lapon. A jelentkezési lap honlapunkról is letölthető lesz (https://verespg.hu) .

Indokolt esetben kérjük, hogy jelezzék a jelentkezési lapon, hogy a szóbeli felvételi vizsgára az általunk megjelölt napok közül melyik nem alkalmas.

Sajátos nevelési igényű tanulók speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelmüket, a szükséges szakértői véleményeket, valamint az általános iskola igazgatója által ezzel kapcsolatban írt határozatának másolatát kérjük, csatolják a jelentkezési laphoz!

B.6.) Jelentkezés a Veres Péter Gimnázium 2022-2023. tanévben induló 5. évfolyamára

a központilag kiadott jelentkezési lapon 2022. február 18-ig (péntek) .

A jelentkezési lap letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. A jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni!

Amennyiben a tanuló nem a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban írja a központi írásbeli felvételi vizsgát, a jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát!

 

 

B.7.) A felvételiző teljesítményének értékelése:

A szóbeli felvételire az írásbeli vizsgán elért eredmények (a magyar pontszám kétszerese és a matematika pontszám háromszorosának összege) alapján a legjobb 100 eredményt elérő diákot hívjuk be.

A végső sorrend megállapításánál az alábbi pontozást alkalmazzuk:

Írásbeli:   Elérhető pont:
               magyar 50 pont belső pontszámítás szerint az eredmény kétszerese 100 pont
               matematika 50 pont belső pontszámítás szerint az eredmény háromszorosa 150 pont
Szóbeli:    
               magyar   40 pont
               matematika   40 pont
A 4. osztály félévi tanulmányi eredményből a következőkben felsorolt tantárgyak eredményének átlaga × 2 magyar nyelv, magyar irodalom, matematika 10 pont
    Összesen: max. 340 pont

A 15 legjobb írásbeli eredményt elérő diákot (pontegyezés esetén azokat a tanulókat részesítjük előnyben, akiknek lakóhelye Budapest III. kerületében található) felvételi beszélgetésre hívjuk be. Ezt külön nem értékeljük, mindenki automatikusan a szóbelin elérhető maximális 80 pontot kapja.

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye Budapest III. kerületében található.

B.8.) A szóbeli felvételi vizsga követelményei:

Magyarból és matematikából az általános iskolai törzsanyag. A szóbeli felvételin elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérünk, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó készségeket és képességeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.

B.8.1.) magyar:

 • hangos olvasás, olvasott szöveghez kapcsolódó szövegértési feladatok
 • azonos alakú szavak, szópárok mondatba helyezése
 • kép alapján összefüggő történet alkotása

B.8.2.) matematika:

 • az alapműveletek, mértékegységváltások mechanikus, pontos elvégzése
 • szöveges feladatok rajzos matematikai modellezése, a logikus gondolkodás képességének mérése

B.9.) Döntés:

A felvételről a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

B.10.) Egyéb információk

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgákra (írásbeli és szóbeli) személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! Az írásbeli felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz nem használható. A felvételi feladatlapokat (nem radírozható) tollal kell kitölteni!

A képzési formára jellemző egyéb információk:

A középiskolákban folyó munkát értékelő rangsoroló-rendszerben a gimnázium előkelő helyen található. Az elméleti képzésen túl az iskola változatos lehetőséget biztosít a tehetség elismerésére és kibontakoztatására a tudományokon túl a művészetek és a sport területén (ének, zene, néptánc, képzőművészet, különböző sportágak, stb.) is.

Az iskola BTMN, SNI tanulók fogadására nem kijelölt intézmény.

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 7.
Telefon, fax: 243–2710
https://verespg.hu
OM azonosító: 035226