Felvételi eljárásrend a 4 évfolyamos gimnáziumba a 2024-2025-ös tanévre

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet négy évfolyamos gimnáziumi osztályába a 2024/2025-ös tanévre az alábbiak szerint

A.) Négy évfolyamos gimnázium (Egy osztály – általános tantervű)

Tanulmányi terület kódja: 0001 Telephely kódja: 001

A.1.) Oktatott idegen nyelvek:

angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol

A.2.) Az oktatás specialitásai:

A.2.1.) Bontott csoportban tanítjuk (minimum):

  • az idegen nyelveket
  • a matematikát
  • a digitális kultúrát
  • 10. évfolyamon a biológiát, a kémiát, a fizikát

A.2.2.) Iskolánk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést:

magyar, matematika, történelem, kémia, biológia, fizika, angol, német, francia, olasz, spanyol nyelv, testnevelés és digitális kultúra tantárgyakból

A.3.) Felvétel:

Tanulmányi eredmények, valamint magyar és matematika tantárgyakból központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga.

A.3.1.) Írásbeli felvételi vizsga időpontja:

2024. január 20. (szombat) 10 óra

A.3.2.) Pótló írásbeli felvételi időpontja:

2024. január 30. (kedd) 14 óra (csak az előzetesen, 2024. január 20-ig bejelentett és orvosi igazolással alátámasztott esetekben)

A.3.3.) Az írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja:

2024. január 25. (csütörtök) 8:00 – 16:00

A.3.4.) A pótló írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja:

2024. február 6. (kedd) 8:00 – 16:00

A.3.5.) Az értékelőlapok munkaidőben átvehetők legkésőbb 2024. február 9-ig, de a dolgozatok megtekintésére csak a kijelölt napon van lehetőség.

A.3.6.) 2024. március 22 (péntek) 16:00-ig a felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzuk az iskola honlapján (a törvényi előírásnak megfelelően az oktatási azonosítóval vagy jeligével és a felvételi során elért összpontszámmal).

A.3.7.) 2024. május 2-ig (csütörtök) kiküldjük a végleges értesítést.

 

A.4.) Jelentkezés az írásbeli vizsgára

2023. november 15 (szerda) – november 30. (csütörtök) között az iskolánknak megküldött jelentkezési lapon.

Sajátos nevelési igényű tanulók speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelmüket, a szükséges szakértői véleményeket, valamint az általános iskola igazgatója által ezzel kapcsolatban írt határozatát kérjük, másolatban csatolják a jelentkezési laphoz!

A.5.) Jelentkezés a Veres Péter Gimnázium 2024-2025. tanévben induló 9. évfolyamára

a központilag kiadott jelentkezési lapon 2024. február 21-ig (szerda).

Jelentkezési lapot az általános iskolában adnak vagy letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. A jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni!

Amennyiben a tanuló nem a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban írja a központi írásbeli felvételi vizsgát, a jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát!

A.6.) A felvételiző teljesítményének értékelése:

A végső sorrend megállapításánál az alábbi pontozást alkalmazzuk:

Írásbeli:

 

Elérhető pont:

magyar 50 pont

belső pontszámítás szerint az eredmény kétszerese

100 pont

matematika 50 pont

belső pontszámítás szerint az eredmény kétszerese

100 pont

A 8. osztály félévi tanulmányi eredményből a következőkben felsorolt tantárgyak eredményének átlaga × 10

magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, földrajz, biológia, kémia, fizika, idegen nyelv és testnevelés

50 pont

   

Összesen: max. 250 pont

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye Budapest III. kerületében található.

A.7.) Döntés:

A felvételről az igazgató dönt.

 

A.8.) Egyéb információk

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! Az írásbeli felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz nem használható. A felvételi feladatlapokat (nem radírozható) tollal kell kitölteni!

A képzési formára jellemző egyéb információk:

A középiskolákban folyó munkát értékelő rangsoroló-rendszerben a gimnázium előkelő helyen található. Az elméleti képzésen túl az iskola változatos lehetőséget biztosít a tehetség elismerésére és kibontakoztatására a tudományokon túl a művészetek és a sport területén (ének, zene, néptánc, képzőművészet, különböző sportágak, stb.) is.

Az iskola BTMN, SNI tanulók fogadására nem kijelölt intézmény.

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 7.
Telefon, fax: 243–2710
https://verespg.hu
OM azonosító: 035226