Felvételi eljárásrend a 4 évfolyamos gimnáziumba 2022-2023-as tanévre

Tisztelt érdeklődők!

 

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium a Csobánka téri épület felújítása miatt 2022. szeptember 1‑től két tanévre, 2024. augusztus 31‑ig ideiglenesen a Vécsey János kollégium épületében, a 1035 Budapest, Szél utca 11-13. címen fog működni.

Oktatásunk jellegzetességeit, színes tevékenységeinket az ideiglenes helyszínen is folytatjuk.

Szeretettel várja a jelentkezőket a gimnázium nevelőtestülete és a leendő osztályfőnökpáros: Számadóné Békéssy Szilvia tanárnő és Berta Tamás tanár úr.

 

 

A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet négy évfolyamos gimnáziumi osztályába a 2022/2023-as tanévre az alábbiak szerint

A.) Négy évfolyamos gimnázium (Egy osztály – általános tantervű)

Tanulmányi terület kódja: 0001 Telephely kódja: 001

A.1.) Oktatott idegen nyelvek:

angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol

A.2.) Az oktatás specialitásai:

A.2.1.) Bontott csoportban tanítjuk (minimum) :

  • az idegen nyelveket
  • a matematikát
  • a digitális kultúrát
  • 10. évfolyamon a biológiát, a kémiát, a fizikát

A.2.2.) Iskolánk biztosítja az emelt szintű érettségire való felkészítést:

magyar, matematika, történelem, kémia, biológia, fizika, angol, német, olasz, francia nyelv, testnevelés és digitális kultúra tantárgyakból

A.3.) Felvétel:

Tanulmányi eredmények, valamint magyar és matematika tantárgyakból központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga.

A.3.1.) Írásbeli felvételi vizsga időpontja:

2022. január 22. (szombat) 10 óra

A.3.2.) Pótló írásbeli felvételi időpontja:

2022. január 27. (csütörtök) 14 óra (csak az előzetesen, 2021. január 22-ig bejelentett és orvosi igazolással alátámasztott esetekben)

A.3.3.) Az írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja:

2022. január 26. (szerda) 8:00 – 16:00

A.3.4.) A pótló írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja:

2022. február 1. (kedd) 8:00 – 16:00

A.3.5.) Az értékelőlapok munkaidőben átvehetők legkésőbb 2022. február 7-ig, de a dolgozatok megtekintésére csak a kijelölt napon van lehetőség.

A.3.6.) 2022. március 16. (szerda) 16:00-ig a felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzuk az iskola honlapján (a törvényi előírásnak megfelelően az oktatási azonosítóval vagy jeligével és a felvételi során elért összpontszámmal) .

A.3.7.) 2022. április 29-ig (péntek) kiküldjük a végleges értesítést.

 

 

A.4.) Jelentkezés az írásbeli vizsgára

2021. december 3-ig (péntek) az iskolánknak megküldött jelentkezési lapon. A jelentkezési lap honlapunkról is letölthető lesz (https://verespg.hu) .

Sajátos nevelési igényű tanulók speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelmüket, a szükséges szakértői véleményeket, valamint az általános iskola igazgatója által ezzel kapcsolatban írt határozatát kérjük, másolatban csatolják a jelentkezési laphoz!

A.5.) Jelentkezés a Veres Péter Gimnázium 2022-2023. tanévben induló 9. évfolyamára

a központilag kiadott jelentkezési lapon 2022. február 18-ig (péntek) .

Jelentkezési lapot az általános iskolában adnak vagy letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról. A jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni!

Amennyiben a tanuló nem a Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumban írja a központi írásbeli felvételi vizsgát, a jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát!

A.6.) A felvételiző teljesítményének értékelése:

A végső sorrend megállapításánál az alábbi pontozást alkalmazzuk:

Írásbeli:   Elérhető pont:
               magyar 50 pont belső pontszámítás szerint az eredmény kétszerese 100 pont
               matematika 50 pont belső pontszámítás szerint az eredmény kétszerese 100 pont
A 8. osztály félévi tanulmányi eredményből a következőkben felsorolt tantárgyak eredményének átlaga × 10 magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, földrajz, biológia, kémia, fizika, idegen nyelv és testnevelés 50 pont
    Összesen: max. 250 pont

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsorolásnál előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye Budapest III. kerületében található.

A.7.) Döntés:

A felvételről az igazgató dönt.

 

 

A.8.) Egyéb információk

Kérjük, hogy a tanulók a felvételi vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! Az írásbeli felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz nem használható. A felvételi feladatlapokat (nem radírozható) tollal kell kitölteni!

A képzési formára jellemző egyéb információk:

A középiskolákban folyó munkát értékelő rangsoroló-rendszerben a gimnázium előkelő helyen található. Az elméleti képzésen túl az iskola változatos lehetőséget biztosít a tehetség elismerésére és kibontakoztatására a tudományokon túl a művészetek és a sport területén (ének, zene, néptánc, képzőművészet, különböző sportágak, stb.) is.

Az iskola BTMN, SNI tanulók fogadására nem kijelölt intézmény.

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium
Cím: 1039 Budapest, Csobánka tér 7.
Telefon, fax: 243–2710
https://verespg.hu
OM azonosító: 035226