Átvétel

Osztálylétszámaink általában igen magasak, ezért tanulók más iskolából való átvételét csak rendkívüli esetekben van lehetőségünk komolyan megfontolni. Az átvétel feltételei:

  1. A fogadó osztály létszáma ezt lehetővé teszi.
  2. Az átjelentkezni kívánó tanuló tanulmányi átlageredménye a megelőző két félévben összesítve legalább jeles (4,75).
  3. Sikeres részvétel a magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika tantárgyakból írásbeli felmérőn, továbbá szóbeli tantárgyi meghallgatáson.

Az átjelentkezési kérelmeket emailben (igazgato@verespg.hu) Székely György igazgató úrhoz kérjük benyújtani. A kérelemhez csatolni kell az átjelentkező előző két félévi tanulmányi eredményének másolatát.