A középiskola 9. évfolyamára, illetve a 8 évfolyamos gimnáziumokba történő beiskolázás pótló írásbeli vizsgái

A pótló írásbeli vizsga időpontja:

  1. pótnap: 2022. január 27. (csütörtök) 14:00
  2. pótnap: 2022. február 4. (péntek) 14:00

A vizsgák helyszíne: minden vizsgázó esetében a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, Csobánka tér 7.)

Az írásbeli vizsga kezdete előtt 30 perccel a vizsgázónak a helyszínen meg kell jelenni. A járványügyi intézkedések alapján az épületbe kísérő nem jöhet, a vizsgázóknak a maszk viselése kötelező.

Az 1. pótnapon azok a vizsgázók vehetnek részt, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak megjelenni. A vizsgázók hozzák magukkal az orvosi igazolást.

A 2. pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak 2022. január 27-ei 1. pótnapján nem tudtak megjelenni. 

Az előző írásbeli vizsgákon alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2022. január 28. (péntek) 16 óráig elektronikus úton, a 2. pótnapra vonatkozó részvételi szándékukat kizárólag abban az intézményben jelezhetik, ahol az eredeti jelentkezésüket benyújtották. A kérelmet és az orvosi igazolást az igazgato@verespg.hu címre kérjük elküldeni.