Horváth Mihály Történelem verseny 2013, 5-8. évfolyam

Az esemény időpontja: 
2013-02-14 23:00

Horváth Mihály tehetséggondozó, múzeumbarát történelem verseny

2013

A Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium szervezésében,

a Magyar Nemzeti Múzeum és

a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpont támogatásával

Versenykiírás

A több évtizedes múltra visszatekintő versenyen való részvételt azoknak a felső tagozatosoknak,

valamint a hatosztályos gimnáziumok azonos korosztályú tanulóinak javasoljuk, akik különös

érdeklődéssel vonzódnak a történelmi korok, a múzeumokban kiállított emlékek iránt. Kutasd fel és

figyeld meg a tárgyakat, segítségükkel elevenítsd fel a korszakot, majd olvass utána a számodra

legérdekesebb eseményeknek, részleteknek és kreativitásoddal idézd fel a múlt egy szeletét!

A verseny két fordulóból áll.

1. Az első fordulóban a résztvevőknek két módon kell feldolgozniuk az évfolyamnak

kitűzött témát: a múzeumlátogatás alkalmával kutatólapot töltenek ki, majd

pályázatot írnak maximum 5 oldal terjedelemben. A kutatólapot és a dolgozatot kérjük

2013. február 15-ig a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

portájára eljuttatni (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) Vancsisin Gáborné nevére

címezve. Minden versenyzőt kérünk, hogy beadáskor hiánytalanul és pontosan tüntesse

fel az alábbi adatokat: saját nevét, évfolyamát, esetlegesen saját e-mail címét, iskolája

nevét, címét, felkészítő tanára nevét!

Az első forduló eredményei, a döntőbe jutottak névsora a www.fazekas.hu honlapon

2013. március 22-től tekinthetők meg.

2. A második forduló, a döntő 2013. április 29-én, 9 órakor kezdődik a Magyar Nemzeti

Múzeumban, ahova a versenyzők tanárait, családtagjait is szeretettel várjuk.

Az egyes évfolyamok versenyzőit külön-külön értékeljük.

Felhívjuk a versenyen részt vevő tanulók figyelmét, hogy tanácsért, segítségért fordulhatnak

tanárukhoz, családjukhoz, de a pályázat saját munkájukat tükrözze!

Az első fordulóra beadott (maximum 5 oldalas) dolgozatok értékelési szempontjai:

1. A múzeumban szerzett ismeretek, valamint a felhasznált irodalom beillesztése, szelektív

alkalmazása, a tények, adatok korrekt beépítése a pályamunkába.

2. Kreatív, ötletes megoldások (rajz, ábra, kerettörténet, irodalmi megoldás stb.)

3. A színes korkép tükröződése.

Kézzel, géppel írt munkát egyaránt elfogadunk. Kérjük a versenyzőket, hogy a határidőkről,

megadott szempontokról, a kért adatokról ne feledkezzenek el!

5. és 6. osztály:

Időutazás a Római Birodalom határvidékén

Miket nassoltak az ókori rómaiak?

Ki viselhetett tógát és hogyan kellett azt felöltenie?

Scutum, pilum, ballista – ki, melyiket, mire használta és hogyan néztek ki a valóságban?

Padlófűtés, római villa, mozaikpadló és az ősi halhatatlan istenek – apró ablakok az ókori Róma

lenyűgözően izgalmas világára.

Ha érdekel, gyere el a Magyar Nemzeti Múzeumba, kutass, nézd meg, olvass, majd képzeld el és írj:

próbáld ki magad ebben a szellemi kalandban!

1. Tekintsd meg a Magyar Nemzeti Múzeumban a Kelet és Nyugat határán című régészeti

kiállítás 6. termét, illetve a Lapidáriumot! A látottak segítségével oldd meg az Időutazás a

Római Birodalom határvidékén című kutatófüzet feladatait! (A színes kutatófüzet

átvehető a múzeumi információnál illetve letölthető a www.muzi.hu honlap

Iskoláknak/Letölthető anyagok/Kiállítási sétálófüzetek menüpontjából.)

2. Válassz ki egyet az alább felsorolt öt téma közül, majd maximum 5 oldal terjedelemben

fejtsd ki a múzeumban látottak, illetve az olvasott történelmi művek felhasználásával.

1. Így laktunk mi, rómaiak

2. „Egy trendi római” – hogyan öltözködjünk római módra?

3. „Harcosok klubja” – római fegyverek a barbárok ellen

4. „Az élet sava-borsa” – egy római lakoma

5. Halandók és halhatatlanok: a római istenek

Az 5. és 6. osztályosok témájával kapcsolatos múzeumi információkért Oswald Júlia és Polgár

Mónika múzeumpedagógusokhoz fordulhatsz, tel.: 06-1/327-7703.

Ajánlott irodalom:

APICIUS, Marcus Gavius, Szakácskönyv a római korból, Enciklopedia Kiadó, 1996.

GARAM Éva (szerk.), A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője, Budapest, Helikon Kiadó, 2002.

JAMES, Simon, Az ókori Róma. Park Könyvkiadó, 2000.

JUNKELMANN, Marcus, Gladiátorok, az arénák harcosai. Mi micsoda?, Tessloff és Babilon Kiadó, 2006.

KÜNZL, Ernst, Az ókori Róma. Mi micsoda?, Tessloff és Babilon Kiadó, 2007.

NAGY Mihály (szerk.), Lapidárium. A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője: Római Kőtár,

Budapest, 2007.

SALLES, Catherine, Hétköznapi élet a római császárok korában. Corvina, 2008.

ZSIDI Paula, Budapest római emlékei: séták a római kori Budapesten. Archaeolingua Alapítvány, 2006.

7. és 8. osztály:

Pénzhamisítás a történelemben és védekezés a hamisítás ellen

Amióta létezik pénz, hamisítják - mindezt már a 11. századból származó források is alátámasztják. A

hamisítók ellen minden állam különböző eszközökkel lépett fel. Magyarországon már az első magyar

nyelvű és kiadású bankjegyeinken is találunk utalást arra, milyen büntetésre számíthattak a gyorsan

meggazdagodni vágyó bűnözők. Ugyanakkor a magyar történelemben arra is volt példa, hogy az

országos rendőrkapitány is az elkövetők között szerepelt. Érdekel, miért tette? Gyere el a Magyar

Nemzeti Bank Látogatóközpontjába, és derítsd ki, mi állhatott a rejtélyes eset mögött!

1. Látogass el a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjába és oldd meg a Pénzhamisítás a

történelemben és védekezés a hamisítások ellen című kutatólapot! A kutatólap átvehető a

Látogatóközpontban vagy letölthető a www.fazekas.hu honlapról.

2. Kifejtendő téma (maximum 5 oldal terjedelemben):

Biztonsági elemek a modern pénzhamisítás megelőzésére. A Jegybank feladata, hogy

megfelelő minőségű és biztonságos bankjegyek kerüljenek a készpénzforgalomba, így

mindannyiunk pénztárcájába. A bankjegyek fokozottabb védelmét a biztonsági elemek

rendszere segíti elő. Ezek az azonosító jelek azonban csak akkor érnek valamit, ha ismerjük

és ellenőrizzük is azokat. Te mindet ismered?

A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontban segítségért fordulhatsz Palla Gyöngyihez vagy

Erdélyi Zsófiához, tel.: 06-1/-428-2600.

Ajánlott irodalom:

GARAMI, Erika, Pénztörténet, TASS-11 Kft., 2007.

HUSZTI, Ernő, Egy valuta története, L’Harmattan Kiadó, 2011.

KAHLER, Frigyes, „Adalékok az újkori pénzhamisítás történetéhez a XVII. századtól 1848-ig”, Borsodi levéltári

évkönyv V., Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1985. 227-254.

PELBÁRT, Jenő, Bankok és Takarékpénztárak vízjelei Magyarországon (1841-1949), Grafon, 2011.

Európai Központi Bank. Az euró. Biztonsági elemek: http://www.ecb.int/euro/banknotes/security/html/index.hu.html

Magyar Nemzeti Bank. Forintbankjegyeink biztonsági elemei:

http://www.mnb.hu/Root/MNB/Bankjegy_es_erme/bankjegyeink/animation/1000/...

Biztonságos bankjegyeink – küzdelem a hamisítás ellen! Előadás az MNB Látogatóközpontjában.