Pro Historia díj

Pro Historia díj

A Pro Historia díjat a történelem munkaközösséggel együttműködve 2013-ban alapította Garamvölgyi Balázs (iskolánk 1992-ben végzett diákja), hogy elismerésben részesítse azt a diákot, aki a legeredményesebben szerepelt történelemből az iskolai háziversenyen, a fővárosi Horváth Mihály versenyen, illetve az OKTV-n.

 

A 2023. évi díjazott:

Škarka Boris Ábel (12.a). Nehéz eldönteni, mivel is kellene kezdeni annak megindoklását, hogy miért Boris az, aki az évfolyamon a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtotta történelemből. Avval, hogy sokszor előfordult, a tanári kérdésre csak ő tudja a választ, ám ezt nagyon diszkréten jelzi, és aztán igen visszafogottan közli a helyes megoldást? Vagy avval, hogy ezt a fiatalembert mennyire érdekli a fegyvertörténelem, miközben a légynek sem tudna ártani? Vagy hogy mennyire ismeri és érti a történelmi filmeket? Mert rögtön észreveszi, ha csúsztatás van bennük. Vagy hogy a történelem iránti érdeklődése már korán megmutatkozott? Hiszen már ötödikes korában a Horváth Mihály verseny döntőjébe jutott. Ez a megmérettetés a későbbiek során is vonzotta, noha ennek a versenynek az az egyik fő jellemzője, hogy szinte reménytelen mennyiségű szakirodalmat kell elolvasni. A 2020/21-es tanévben, amikor Boris és mások is indultak, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc volt a téma. A versenyzők szép példáját adták az együttműködésnek, felosztva egymás között az olvasnivalókat. Többen tovább is jutottak a 2. fordulóba, de a döntőbe csak Borisnak sikerült bekerülnie, ahol a 3. helyet szerezte meg. Boris az a diák, akiből – ha akarná – kiváló történész is válhatna.

 

A 2022. évi díjazott:

Sámuel Laura (12.b) a kétségbevonhatatlan perfekció. Átlátja a folyamatokat, a részletekből kiindulva tud elemezni, elfogulatlan, racionális következtetéseivel közel tud kerülni a lényeghez.

Másokra figyelve járja a saját útját, mer kísérletezni, kipróbálni új módszereket, megismerni új gondolatokat. A fejlődés nála mindig abból fakad, hogy meg tudja tartani az általa már létrehozott működő egységet, és hozzá tudja tenni a jelent.

A tényanyag azonnal rendszerbe foglalva épül be a gondolataiba, összefüggéseiben képes értelmezni a feladatokat. A „gyorsan” és a „pontosan” ritkán működő párosának nagymestere.

Ennek következtében a Tied a Szó-Tár angol versenyen országos 3. helyezést ért el, a Hyperión Versenyen országos 7. lett, a Kosáry Domokos Történelemverseny 2. fordulójába jutott, a Savaria Történelemverseny 2. fordulójába jutott, s az OKTV történelem szekciójának döntőjét fél pontra közelítette meg. Mindeközben matematikából is sikereket ért el, az Arany Dániel Matematikaversenyen a 2. fordulóba jutott.

 

A 2021. évi díjazott:

Szilágyi Dorka Szirka (12.c). A III. kerületi Önkormányzat a 2017-2018-as tanévben hirdette meg először a kerületi helytörténeti versenyt, középiskolások számára. Az akkori 9.c-seket nem kellett különösebben rábeszélni az indulásra. Egy lelkes csapat hamar összeállt, és második helyet szerzett a versenysorozaton. Ennek Szilágyi Dorka Szirka is tagja volt, és talán ekkor dőlt el, hogy gimnáziumi tanulmányai idején a történelem kiemelt szerepet fog kapni. A következő évben szintén elindult a csapat ezen a vetélkedőn, és ugyancsak második helyet szerzett. Tizedikes korában Dorka indult a Kosáry Domokos versenyen, és a második fordulóba jutott. 11. osztályban a Horváth Mihály verseny következett, amelyen a döntőbe jutott, de sajnos – az ismert okok miatt – a döntő elmaradt. Szilágyi Dorka Szirka a két utolsó tanévben szorgalmas és megbízható tagja volt az emelt szintű csoportnak. Néhányan – köztük Dorka is – az emelt szintű csoport tagjai közül szakkörre is jártak ebben a tanévben – amelyet elneveztünk önmaguk gyötrése miatt az ókoriakra utalva esszénusoknak. Dorka különösen ebben a tanévben írt több olyan esszét, amelyet a többiek mintaként olvashattak a Google Classroom felületén. A végzős diákok közül – egyéb elfoglaltságaik miatt – már kevesebben szoktak indulni az iskolai történelem versenyen, de Dorka közöttük volt, és jól szerepelt. A fentiekből kiderült, hogy Szilágyi Dorka Szirka négy éven keresztül egyenletes, kitartó és eredményes munkát végzett, gratulálunk neki.

 

A 2020. évi díjazottak:

Gádor Barnabás (12.a) a nyolc év során mindvégig kiegyensúlyozottan dolgozott történelemből, az alapozási szakaszba elmélyülten vetette bele magát, így később volt mire építenie a tanultakat. A történelem tanulásához nemcsak az olvasás és a tényananyag elsajátítása tartozik hozzá, hanem a vitakultúra is. Barnabás képes meghallgatni a többieket, csatlakozni az előtte szólókhoz és aktívan részt venni a beszélgetésekben. Minden órán segítette a csapatmunkát. Érdeklik az események miértjei és a kialakult politikai helyzetek összefüggései. Kiemelkedő az elemző képessége és az évek alatt elsajátított tényanyagot készség szinten eleveníti fel, össze tudja kapcsolni az okokat az okozatokkal. Nemcsak külön értelmezi az eseményeket, hanem folyamatában is átlátja a történelmi korokat, miközben a fogalmakat is pontosan használja, ismeri a sokrétű jelentésüket. Bízunk abban, hogy a tágabb közösség is profitálhat majd a közéleti tevékenységéből.

 

Juhász Máté (12.b) sokoldalú érdeklődéssel rendelkező diák volt, és reméljük, most is az. Hosszú időn keresztül fő szenvedélye a labda volt. Hogy most nem Szoboszlai Dominikkal együtt emlegetjük, azt sérülései, műtétei okozták, és ennek a sajnálatos kényszernek pozitív következménye, hogy egyre több ideje lett a történelemmel foglalkozni. És talán a történelemnek lett áldozata a matematika, amit 10.-es koráig magas színvonalon művelt, ezt mutatja az Arany Dániel verseny második fordulója is, de 11.-ben is második fordulóba küldhető matematika OKTV-dolgozatot írt. 10.-es korától a korábban is meglévő érdeklődése mellett egyre többet foglalkozott a történelem tanulmányozásával. A régészet és a XX. század történelme vonzotta leginkább. Ekkor kezdett versenyeken indulni. Első viszonylagos sikere az Estöri csapatversenyen való szereplése, még tizedikben. Aztán 11. évfolyamban továbbküldhető dolgozatot írt az OKTV-n, 12.-ben pedig bejutott a második fordulóba, és ott is eredményesen szerepelt. Máté nagyon jó memóriával rendelkezik, tud és hajlandó is a történelmet tanulni. A történelem tanórákra és a fakultációs órákra rendszeresen és igényesen készült, kiselőadásaival társai felkészülését is segítette. Az adatszerűségen túl figyel az összefüggésekre, nemcsak tudja, hanem érti is a történelmet. Reméljük, ez végig fogja kísérni életét!

 

A 2019. évi díjazott:

Szelényi András (12.c) minden évben kiváló eredményeket ért el, hol az országos Savaria, hol a fővárosi Horváth Mihály történelem versenyen. Ebben a tanévben a történelem OKTV második fordulójába jutott. Már kilencedikes korában hihetetlen energiával vettette bele magát a tanulásba, kiapadhatatlan tudásvágya kitartó és pontos munkával párosult. Azon kevés diák közé tartozik, aki igényli, hogy tanárai rámutassanak hiányosságaira, mert ki akarja javítani azokat, fejlődni akar. A versenyekre készülve, a szakirodalom feldolgozása során több témában szerzett alapos tudást. Kreatív, összefüggéseket kutató gondolkodásmód jellemzi. Történelmi tanulmányait akarja és képes is alkalmazni jelen világunk jelenségeinek értelmezésére.

 

A 2018. évi díjazott:

Stark Mária (12.c) már széleskörű történelmi ismeretekkel érkezett iskolánkba. Tudását folyamatosan mélyítette, érdeklődése kiapadhatatlan, rendszeresen olvas szakirodalmat. Jelenlétével a tanítási órákat is gazdagította, izgalmasabbá tette. Főként az ókor világa és a 20. század történelme áll közel hozzá, de tudása minden korszakra kiterjed. Már 9. osztályban eredményesen szerepelt különböző országos történelmi versenyeken, többek közt a Horváth Mihály versenyen. Tizenegyedikben már az OKTV-n is megmérettette magát, idén a második fordulóba jutott, ahol pályaművében Szentendre I. világháború utáni történetével foglalkozott. Szorgalmával, tudásvágyával és történelmi ismereteinek mélységével érdemelte ki a Pro Historia díjat.