Az igazolatlan mulasztás következményeinek rövid összefoglalása

Tisztelt Szülők!

Az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményei lényegesen megváltoztak. Szigorúbb elbírálás alá esnek. Röviden, kivonatosan az alábbiak szerint kell hivatalból eljárnunk. Erre való tekintettel kérem, az eddigi figyelemnél többet fordítsanak gyermekük hiányzásának nyomon követésére és igazolására. Ezzel sok kellemetlen következmény elkerülhető.

Együttműködésüket köszönöm.

Tisztelettel:
Papp György

 

1 igazolatlan óra:

  • a szülő értesítését vonja maga után

2 igazolatlan óra:

  • a gyermekjóléti szolgálat értesítésére

10. igazolatlan óra:

  • a járási kormányhivatal tájékoztatása (szabálysértés és jegyzői gyámhatóság)
  • és a gyermekjóléti szolgálat (ismételt) értesítése válik esedékessé

minden 10. igazolatlan  óra után:

  • járási kormányhivatal tájékoztatása

30. igazolatlan óra:

  • az általános szabálysértési hatóság eljárást indít
  • és a gyermekjóléti szolgálat ismételt (harmadszori) értesítése is bekövetkezik!

A 30 igazolatlan óra szabálysértésnek minősül, ezért a szabálysértési hatóság pénzbírságot ró ki a szülőre, és minden iskolai dokumentumba bekerül a következő záradék:

„A tanuló ismételt, … óra igazolatlan mulasztása miatt a szülő ellen szabálysértési eljárást kezdeményeztem.”

50 igazolatlan óra:

  • a jegyző és a kormányhivatal ismételt értesítésére kerül sor

A jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét (ha addig még nem történt meg), és fél évre véglegesen megvonja az iskoláztatási támogatást (családi pótlékot), amit csak akkor kapnak vissza a szülők, ha a tanuló a felülvizsgálati időszak fél évében nem mulaszt igazolatlanul.