A Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium koronavírus-járvány miatti intézkedési terve

Maszkhasználat
-- Az orrot és szájat takaró maszk viselése mindenki számára kötelező az épületbe való belépéstől fogva, az iskola teljes területén.
-- Az ebédlőben való sorban állás közben még kell maszkot viselni, csak az étkezés ideje alatt nem.
-- A diákoknál kötelező, hogy legyen tartalék maszk, kézfertőtlenítő, esetleg gumikesztyű.

Fertőtlenítés, takarítás, testhőmérséklet-mérés
-- Az épületbe való minden belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés (erre a bejáratok közelében több helyen is van lehetőség).
-- A főbejáraton érkezők testhőmérsékletét hőkapu méri. A B-épület felől érkezők testhőmérsékletét érintésmentes kézi hőmérővel mérjük. Az érkező csak akkor jöhet be az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló, illetve gyermek esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
-- Az elkülönítő szoba a B-épület emeletén lett kialakítva.
-- A tanítási nap elején a diákok fertőtlenített tanterembe érkeznek, melyet a tanórák után fertőtlenített állapotban (pad, szék) adnak tovább. Ehhez minden teremben rendelkezésre áll fertőtlenítő folyadék és egyszer használatos papírtörlő.
-- A diákok a keletkezett szemét azonnali kukába helyezésével fokozottan ügyeljenek a környezetük tisztántartására.
-- A közösségi terek: aula, folyosók, mosdók, korlátok, kilincsek, villanykapcsolók, stb. fertőtlenítését folyamatosan végzi a takarítószemélyzet.

Taneszközök, személyes holmik tárolása
-- Napközben a személyes holmijaikat az 5-10. évfolyamos diákok az osztálytermükben lévő tárolószekrényben, a 11-12. évfolyam a kijelölt öltözőszekrényükben tárolhatják. Mások nem használhatják az alagsorban lévő öltözőszekrényeket.
-- A diákok taneszközeiket és a személyes holmijaikat minden nap vigyék haza, mert így biztosítható a rendszeres fertőtlenítő takarítás. Ne hagyjanak semmit sem a padban, sem a padon, sem a tantermekben lévő polcokon, sem a székeken, sem az öltözőszekrényekben (11-12. évf.).
-- A helyzetre való tekintettel a diákok csak az aznapra szükséges minimális felszerelést hozzák magukkal, erről a szaktanároktól fognak tájékoztatást kapni.
-- További intézkedésig sem váltópapucs, sem mellény/köpeny viselése nem lesz kötelező.

Megelőző intézkedések
-- Elvárjuk a napi többszöri alapos, szappanos kézmosást, melynek feltételeit biztosítjuk.
-- Az óraközi szünetekben minden tantermet átszellőztetünk.
-- A testnevelés órák a szabadban lesznek megtartva, amennyiben az időjárás engedi.
-- Az úszásoktatást átmenetileg szüneteltetjük.
-- Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket csak a külső ajtóig kísérjék, ill. délután ott várakozzanak.
-- Beteg gyermek az iskolát nem látogathatja.
-- Abban az esetben, ha a diákon betegség tünetei jelentkeznek az iskolában, elkülönítjük, a szülőket értesítjük, és csak orvosi igazolással engedjük vissza a közösségbe.
-- A közösség védelme érdekében a szülő haladéktalanul értesítse az igazgatóhelyetteseket a diák nevének és osztályának feltüntetésével a betegseg@verespg.hu emailcímen, amennyiben a diák
  --- vagy családtagja bizonyosan megfertőződött az új típusú koronavírussal,
  --- megelőző intézkedésként házi karanténban van,
  --- saját vagy családtagjának egészségügyi állapota a közösségtől való távolmaradást szükségessé teszi.
  --- egyéb betegség miatt otthon marad.
-- az igazolt pozitív eseteket napontja jelentjük a Tankerületi Központnak és a területi népegészségügyi hatóságnak.

Osztálykirándulások:
Belföldi osztálykirándulás a biztonsági előírások betartásával tartható.

Kapcsolattartás szülőkkel:
A szülői értekezletek és fogadóórák megtartása online módon történik.

Étkezésre vonatkozó szabályok:
-- Az étkezéseket ideje alatt is kerüljük az osztályok keveredését, sorban állás közben tartsuk be a legalább 1,5 m-es védőtávolságot.
-- Az ebédelés az alábbi rendszerben történik:
  --- az "Ebédszünet 1"-ben (12:20-12:45) minden nap csak az 5. és 6. évfolyam ebédelhet.
    ---- 12:20-kor az 5. órát tartó tanár viszi le a diákokat az ebédlőbe és felügyel rájuk 12:35-ig.
    ---- 12:35-re a 6. órát tartó tanár veszi át a felügyeletet és 12:45-ig van a diákokkal.
  --- a 6. órában (12:45-13:30) ebédelhet, akinek aznap csak 5 órája van, de csak azután, hogy az 5-6. évfolyamosok már elhagyták az ebédlőt.
  --- Bizonyos osztályok csúsztatatott csengetési rend szerint ebédelnek a 6. óra után.
  --- az "Ebédszünet 2"-ben (13:30-13:50) ebédelhet, akinek van 7. vagy további órája
  --- a 7. órában (13:50-14:30) ebédelhet, akinek csak 6 órája van.
  --- a 7. óra után (14:30-14:45) ebédelhet, aki nem jutott ebédhez az ebédszünetben.
-- A fenti ebédelési rendtől a jelenlegi helyzetben eltérni nem lehet.
-- Aki otthonról hoz ebédet, kérjük saját evőeszközről és tányérról is gondoskodjon.
-- A hűtőt minden nap délután kiürítjük, kérjük a diákokat, tartós tárolásra ne használják.
-- Az iskolában mosogatási lehetőséget nem tudunk biztosítani.

Szűrővizsgálatok:
-- az iskolaegészségügyi munkaterv alapján történnek.

Tanulói hiányzások kezelése:
-- Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintjük továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
-- Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

A gimnázium intézkedési terve az EMMI intézkedési terv alapján készült. Kérjük, betartásával Önök is segítsék az iskola biztonságos működését.