Kémia vizsgafeladatok II

Kémia vizsga 2011
I, Általános kémia (18)
A megadott szempontok mellé írd oda az általad választott oda illő atomot, iont, elemet vagy molekulát. Csak vegyjellel vagy képlettel válaszolhatsz! Mindenhova minimum 2 példát kérünk!
a, 10 p+-ja van:
b, 18 e- -ja van:
c, V alakú:
d, atomrácsban kristályosodik:
e, dipólusos molekula:
f, diszperziós kölcsönhatás kapcsolja össze:
g, csontokban található:
h, fehér színű:
i, szublimál:
II, Szervetlen kémia (12+6)
Írd fel a következő egyenleteket, majd írd mellé melyiknek milyen gyakorlati jelentősége van.
a, kén-dioxid+víz=
b, hipoklórossav+hidrogén-klorid=
c,sósav+alumínium=
d, kősó+víz=
e, szén-dioxid+víz=
f, kálcium-karbonát bomlása=
A, Gyűjtsd össze a fentiek közül, amelyik sav-bázis reakció, és jelöld az egyenletben a sav-bázis párokat!
B,  Gyűjtsd össze a fentiek közül a redoxi reakciókat és bizonyítsd oxidációs szám változással!
III, Egy kis matek (8)
100g magnézium-ezüst ötvözetet 155g 17m/m%-os sósavval öntünk le.
a, Írd le a végbemenő reakció(ka)t :(3)
b, Számítsd ki a sósav mennyiségét:(1)
c, Számítsd ki a keletkező hidrogén gáz térfogatát, standard állapotban: (2)
d, Add meg a kiindulási ötvözet m/m%-os összetételét:(2)
IV, Szerves kémia (29)
Old meg a következő vegyületekkel kapcsolatos feladatokat.
A,  i-bután                    B, ciklohexán
C, benzol                    D, etin
E, propanol                    F, metanal
G, ecetsav                    H,etil-metil-éter
1,Írd fel a fenti vegyületek szerkezeti képletét! (8)
2, Melyikben található 2 pi kötés?(3)
3, Melyik oxidálható? Írd fel az egyenlet(ek)et! Égési egyenlet nem lehet.(4)
4, Melyik(ek)  állítható(k) elő alkoholból? Írd fel az egyenlete(ke)t!(4)
5, Melyik addicionálható? Írd fel az egyenletét!(2)
6, Melyik kapcsolódhat össze hidrogén-híddal?(2)
7, Írd fel az egyik oxigéntartalmú vegyület égési egyenletét!(2)
8,  A fenti vegyületek közül néhánynak ismered az izomerjét is. Melyek ezek és mi az izomerek neve?(4)

összesen 73 pont