Vöröskeresztes versenyek - Környezetvédelmi és egészségnevelési verseny

Az esemény időpontja: 
2012-02-20 23:00

KÖRNYEZETVÉDELMI - ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI VERSENY

A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete idén harmadszor hirdeti meg Környezetvédelmi - és Egészségnevelési Versenyét. Kétfordulós versenyt hirdetünk. Ez azt jelenti, hogy a versenyre nevező csapatok a nevezési határidő lejárta után e-mailben megkapják az első forduló anyagát. A első forduló kitöltött anyagát határidőre visszaküldő iskolákat – a nevezett csapatok száma alapján – rangsoroljuk, és ennek alapján a döntőbe jutó csapatokat kiértesítjük. A továbbjutó csapatok a budapesti döntőben mérik össze tudásukat. A verseny továbbra is kezdeményezés, idén még nincs országos döntője.

A verseny célja:
A gyermekek és fiatalok – környezetvédelmi és egészségnevelési - elméleti tudásának, gyakorlati ismereteinek fejlesztése, a résztvevők környezettudatos életmódra való felkészítése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a felkészítés keretében a felnövekvő nemzedék tájékozott legyen a témákban. Tapasztalataink szerint ebben az életkorban még szívesen vesznek részt a fiatalok ilyen jellegű felkészítésen, és a verseny előmozdíthatja a fiatalok ez irányú jártasságának tudatosabb kialakulását.

Kik nevezhetnek?
A verseny két kategóriában kerül megrendezésre: általános iskolai (10-14 évesek) és középiskolai (14-18 évesek) kategóriában. Csapatok előírt létszáma 3 fő. Kérjük, hogy kategóriánként lehetőleg egy csapatot indítsanak. Amennyiben több diák is szívesen indulna, javasoljuk egy iskolai forduló lebonyolítását is.

A budapesti fordulók:
A budapesti fordulóról részletes tájékoztatást e-mailben a szándéknyilatkozat megküldésének határideje után kapnak. A verseny várható időpontja március vége, április közepe.

A szándéknyilatkozatok megküldésének határideje: 2012. február 21.
A szándéknyilatkozatot faxon, postai úton vagy személyesen kérjük:
cím: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete
(1051 Budapest, Arany János utca 31.) fax.: 311-56-76

Útmutató
Esszédolgozat elkészítéséhez

A verseny első fordulója egy esszé jellegű dolgozat elkészítése. Az alábbiakban a formai, terjedelmi és részletesebb tartalmi követelményekről olvashatnak bővebb tájékoztatást.
A dolgozat témája általános iskolai kategóriában:
        „Mi lenne a világgal állatok nélkül?”
A dolgozat témája középiskolai kategóriában:
        „Mi lenne a világgal kőolaj nélkül?”

1.    A dolgozat terjedelme mellékletek nélkül
a.    Minimum 9 000 karakter (5 A/4-es oldal)
b.    maximum 15 000 karakter (8 A/4-es oldal)

2.     Formai követelmények
a.    A/4-es, egyoldalas nyomtatásban
b.    12-es betűméret
c.    Times New Roman betűtípus
d.    betűköz: normál
e.    igazítás: sorkizárt
f.    sorköz: 1,5 sor

3.    Esszédolgozat nyomtatása
a.    A külső borító:
.    középen: „Esszédolgozat” felirat
.    jobb alsó sarokban a diákok (szerzők) neve
b.    A második lapon a tartalomjegyzék (ha szükséges)
c.    A harmadik laptól kezdődik a dolgozat kifejtése

Az esszédolgozatokat postai úton kérjük. A megadott határidőn belül továbbított esszéket rangsoroljuk és a döntőbe meghatározott számú csapatot hívunk meg (előzetes terveink szerint kategóriánként 10 csapatot).
Az esszék utolsó beérkezési határideje: 2012. március 21., 24.00, az ennél később érkező dolgozatokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A dolgozatokat a Magyar Vöröskereszt Székházába várjuk, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet, Budapest, 1051. Arany János utca 31., címre. A borítékon legyen rajta: „Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Ifjúsági Szervezet, Környezetvédelmi – és Egészségnevelési Verseny”.  A felkészüléshez és az esszédolgozat elkészítéshez sok sikert kívánva.

Ajánlott felkészülési anyag

A verseny első fordulója egy esszé jellegű dolgozat elkészítése. A nevezett iskolák e-mailen kapnak bővebb tájékoztatást a formai, terjedelmi és részletesebb tartalmi követelményekről. Idén is 2 kategóriában kerül meghirdetésre a verseny: általános – és középiskolai kategóriában. Az esszék elkészítése mindenekelőtt internetes és könyvtári kutatómunkát igényel; így kötelező irodalma nincs.
A megadott határidőn belül továbbított esszéket rangsoroljuk és a döntőbe meghatározott számú csapatot hívunk meg (előzetes terveink szerint kategóriánként 10 csapatot).
A döntőn tesztjellegű, illetve játékos feladatokkal találkoznak a versenyzők, ahol ugyanúgy fontos lesz a kellő felkészültség, mint a logikai készség és a kreativitás. A „szakmai” állomásokon szakértő zsűritagtól, míg a „pihenő” állomásokon kortársképzett fiataloktól tudhatják meg a feladatot. A versenyen 10 állomás lesz és állomásonként más-más témához kapcsolódó feladványt kell megoldaniuk a csapattagoknak.
A verseny a témák alapvető ismeretét követeli meg, egyik témakörben sem várunk mélyrehatóbb szakmai felkészülést.  A verseny elsődleges célja, hogy a fiatalok kutatómunkát végezzenek, ezáltal elősegítve ismereteik bővítését, illetve az így megszerzett információk alapján az öntudatos életvezetést és a jellegzetes, budapesti értékek és problémák feltalálását. Épp ezért egyik kategóriában sincs kizárólagos és egyetlen felkészülési irodalom. Az általunk javasolt irodalom a következő:
Általános iskolai kategória versenyzői részére
1. A forgalomban lévő aktuális tankönyvek biológia, környezetismeret, stb., (a témákhoz kapcsolódó) tantárgyakból  
2. A témákhoz kapcsolódó aktuális (napi) hírek figyelése, információk összegyűjtése
3. www.voroskereszt.hu, www.voroskeresztbp.hu, www.mivk.hu

Középiskolai kategória versenyzői részére
1. A forgalomban lévő aktuális tankönyvek biológia, kémia, történelem, stb., (a témákhoz kapcsolódó) tantárgyakból  
2. A témához kapcsolódó aktuális (napi) hírek figyelése, információk összegyűjtése
3. www.voroskereszt.hu, www.voroskeresztbp.hu, www.mivk.hu

A budapesti döntőn a csapatok tehát az alábbi témákban kerülnek megmérettetésre.

Biológia:        - Növényvilág
                - Állatvilág
Egészségvédelem:    - Drog és szenvedélybetegségek (alkohol, dohányzás)
- Nemi betegségek, AIDS
- Szexualitás, fogamzásgátlás
- Egészséges táplálkozás, fogápolás
- Mozgás
Környezetvédelem:    - Szennyezések (levegő, víz, talaj)
- Szemetelés, újrahasznosítás
- Környezetvédelemi politika
Társadalomismeret:    - Családi szerepek, a család fontossága
- Mozgáskorlátozottak
- Társadalmi szolidaritás
Budapest:        - Természeti kincsei
                - Története
                - Építészete, ismertebb épületei
Vöröskereszt:        - Története
                - Meghatározó dátumok, személyek
                - Nemzetközi szerepe
Magyar Vöröskereszt:    - Története
                - Tevékenységei