Vöröskeresztes versenyek - Elsősegélynyújtás

Az esemény időpontja: 
2012-02-11 23:00

VÖRÖSKERESZTES VERSENYEK

A Magyar Vöröskereszt ifjúsági tagozatát, a Magyar Ifjúsági Vöröskeresztet 1921-ben önszerveződően alapították olyan pedagógusok, akik szerint a fiatalok védelme fontos ebben az egyre jobban elembertelenedő világban, ezért kiemelten foglalkozik a társadalom ifjúságával és ifjúságpolitikájával, a szociálisan vagy egészségileg veszélyeztetett ifjúsággal. Az ifjúsági szervezet missziója: önállóan képviselni a magyar ifjúság céljait és érdekeit, elősegíteni a fiatalok életének és egészségének védelmét, biztosítani a jövő mozgalmát.
A fiatalok, mint a társadalom egyik korosztálya – az élettapasztalatok hiánya és a társadalmi kihívások miatt – már önmagukban veszélyeztetettek, ezért a Magyar Vöröskereszt szemszögéből rászoruló társadalmi réteget alkotnak.
Épp, ezért a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete idén is meghirdeti hagyományos versenyeit és idén másodszor – továbbra is hagyományteremtő céllal - egy ötödik versenyt is. A versenyek célja mindenekelőtt a fiatalok életvédelmének, valamint a felnövekvő nemzedék társadalmi aktivitásának előmozdítása. A versenyek az iskolának és tanulóinak érdekes kihívás és komoly felkészítést jelenthet, emellett elősegítheti a periférára szorult tevékenységekhez kapcsolódó információkhoz való komolyabb hozzájutást.
 Az elmúlt évtizedekben az elsősegélyversenyek egyre professzionálisabb és szakmaibb megmérettetések, évente több ezer fiatal szerez közvetett módon információt az elsősegélynyújtásról, a balesetek kezeléséről. Statisztikailag kimutatható, hogy a versenyen részt vett fiatalok határozottabban és szakmailag hibátlanul képesek akár egy komolyabb testi sérülést ellátni, mint hasonló rendezvényen részt nem vevő társaik.
A csecsemőgondozási verseny nemrég indult ismét hódító útjára; haszna a kistestvérek kezelésében, illetve a későbbi szülői szerepekre való felkészülésben vitathatatlan.
A környezetvédelmi – és egészségnevelési verseny a környezeti károsodásokkal, illetve azokkal a hatásokkal foglalkozik, melyek az emberi szervezetre károsan hatnak.
A versenyekhez tartozó szakmai anyagokat, szabályzatokat, majd később a nevezési lapokat a www.voroskeresztbp.hu honlapról is letölthetik 2011. február 22-től.
A versenyekkel kapcsolatban érdeklődni lehet:
Kalocsai Dóránál a 70/933-86-42-es telefonszámon, valamint a kalocsai.dora@voroskeresztbp.hu e-mail címen,
illetve
Tóth Tibornál a 70/933-86-51-es telefonszámon,
valamint a toth.tibor@voroskeresztbp.hu e-mail címen.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Először is szeretném megköszönni, hogy érdeklődik a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet által meghirdetett versenyekre. Tisztában vagyunk azzal, hogy iskolai teendői mellett nagy feladatnak ígérkezik a versenyekre való kellő felkészítés, így elismeréssel tartozunk, amiért időt és energiát fordít a fiatalok tudatosabb életvezetését szolgáló ismeretanyag átadásával.
Örömmel tájékoztatom, hogy a korábbi jelzésekhez alkalmazkodva előzetesen ismét egy szándéknyilatkozat visszaküldését várjuk. Ezt követően várjuk majd a nevezési lapok elküldését, melyek kapcsán adategyeztetés fog zajlani. Bízom abban, hogy – tiszteletben tartva a versenyszabályzatokat – nem nevez olyan fiatalt, aki az elmúlt évben, azonos kategóriában már indult. Amennyiben találunk ilyen versenyzőt, úgy azonnal jelzünk majd Önöknek, és lehetőséget biztosítunk a nevezés módosítására. Fontos megemlíteni, hogy a Versenyeken csak a nevezett csapat indulhat, illetve amennyiben valamelyik fiatal nem tud megjelenni a versenyen úgy a tartaléknak nevezett tanuló. A csapatversenyeken csak egy tartalék nevezését tudjuk elfogadni, így az Elsősegélynyújtó versenyen minden esetben 5 fős csapatok, míg a Csecsemőgondozási - és a Környezetvédelmi – és Egészségnevelési -, illetve a Pedagógus Elsősegélynyújtó Versenyen 3 fős csapatok indulhatnak.
Kérnénk, hogy az iskola e-mail címét mindenképpen adja meg! Számunkra azért fontos ez az elérhetőség (is), mert a későbbiekben szeretnénk rendszeresen tájékoztatni Önöket programjainkról, ingyenes képzéseinkről, illetve a következő év versenyfelhívásait is elsősorban ily módon szeretnénk továbbítani.
Amennyiben bármelyik versenyt megelőzően hirdetnek iskolai fordulót, kérem, tájékoztassanak bennünket, hogy a szükséges dokumentációkat eljuttassuk, illetve, hogy szervezésben és lebonyolításban segítségükre lehessünk.
Az elsősegélyversenyek kapcsán azt javaslom, hogy amennyiben elakadnak a felkészülésben, forduljanak bizalommal az iskola védőnőjéhez, illetve a kerületi vöröskeresztes iroda munkatársaihoz. Természetesen mi is várjuk kérdéseiket, kéréseiket. A területi fordulók előtt – még februárban - a területileg illetékes ifjúsági kolléga tájékoztatja Önöket a központi felkészítés – amennyiben hirdetnek –, illetve a Területi Forduló időpontjáról, helyszínéről. Idén is biztosítunk sebimitációs felkészítést. A sebimitációs felkészítés szolgáltatás, díjazása az alkalmak -, a gyakorlaton résztvevők -, az imitátorok -, illetve a sérülések számának és minőségének függvénye. E felkészítési mód minden esetben személyes egyeztetést igényel, de előreláthatólag 5.000 - 6000 forintnál nem kerül többe egy 3-4 szituációs, szituációnként 2 sérültes, komoly baleseti gyakorlás alkalmanként. Az így befolyó bevételt elsődlegesen baleseti szimulációs anyag- és eszközbeszerzésre, illetve sebimitátor képzésekre fordítjuk.
A sebimitációs felkészítés kapcsán érdeklődni lehet Kalocsai Dóránál, a 70/933-86-42-es telefonszámon, illetve a kalocsai.dora@voroskeresztbp.hu e-mail címen. További sikeres felkészítést és eredményes versenyzést kívánunk.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENYEK

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete ebben az évben is meghirdeti a Budapesti, illetve Területi Elsősegélynyújtó Versenyeit.
A verseny kategóriái korosztályonként :         A versenyző csapatok taglétszáma: 5 fő.
1.    (10-14 éves) általános iskolai kategória     A csapat tagja nem lehet olyan személy,
2.    (14-18 éves) középiskolai kategória         aki az előző évben nevezett kategóriájában
3.    (18-30 éves) felnőtt kategória             részt vett az elsősegélynyújtó versenyen!

Újraélesztési tevékenységek közül általános iskolai kategóriában a komplex újraélesztés elméleti ismeretei és gyakorlatban csak a lélegeztetés, középiskolai és felnőtt kategóriában a komplex újraélesztés elméleti ismeretei és gyakorlatában való jártasság is követelmény. A 18-30 éves korosztály kategóriájában a csapat tagja nem lehet az, aki egészségügyi szakérettségivel rendelkezik, egészségügyi dolgozó, gyakorló orvos, képzett és gyakorló ápoló. Fontos, hogy ebben a kategóriában a versenyzőknél az angol nyelv alapfokú ismerete a sérült ellátás során szükséges kommunikációra terjedjen ki.
Kérnénk, hogy kategóriánként lehetőleg egy csapatot indítsanak. Amennyiben több diák is szívesen indulna, javasoljuk egy iskolai forduló lebonyolítását is. Kategóriánként a regionális verseny első helyezettje jut tovább a budapesti versenyre.

A verseny szakmai anyaga: Hornyák István Ph.D. : Elsősegélynyújtás mindenkinek
A könyvet (1600 Ft) és a verseny szabályzatát a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezeteitől, illetve a Magyar Vöröskereszt székházában (1051. Bp., Arany János utca 31.) lehet beszerezni. A verseny elsősegélynyújtó elméleti és gyakorlati feladatokból, valamint Vöröskereszt ismereti totóból áll. A versenysorozat területi-megyei fordulóján és az országos döntőn valamennyi csapatnak saját elsősegélynyújtó felszereléssel kell rendelkeznie.
   
A budapesti fordulók:
A budapesti fordulókról részletes tájékoztatást e-mailben a szándéknyilatkozatok visszaküldési határideje után kapnak. A területi versenyek várható időpontjait március közepétől április közepéig tervezzük. A verseny helyszíne a nevezett csapatok számának függvénye. Ha központi felkészítést szeretnének, úgy a szándéknyilatkozaton ezt jelezzék. A fiatalok kellő elméleti felkészítésében a jelzéseket figyelembe véve igyekszünk lehetőséget és segítséget biztosítani. A szándéknyilatkozat beérkezte után e-mailen tájékoztatjuk Önöket a központi felkészítések időpontjairól.
. A szándéknyilatkozatok megküldésének határideje: 2012. február 21.
A szándéknyilatkozatot faxon, postai úton vagy személyesen kérjük:
cím: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete
(1051 Budapest, Arany János utca 31.) fax.: 311-56-70