Pro Natura díj

Pro Natura díj

A természettudományok már a középkorban is meghatározó tudásterületet jelentettek: a kémia, a fizika, a biológia és a földrajz kutatásai az emberiség létének alapjává váltak. Az eredmények a természet megismerésének fő forrását képezik, a felfedezett jelenségeket és hatásokat szinte az összes modern technológia használja, a mikrokozmosztól egészen a távoli galaxisokig. A kutatásokba történő bekapcsolódás fontosságát hangsúlyozva Gréczi Gergely (2019-ben végzett diákunk) 2022-ben megalapította a Pro Natura díjat. A díj további támogatói az alapító mellett osztálytársai, Nagyváradi Balázs és Misik Márton. A díj a mindenkori 12. évfolyam diákjai közül elismerésben részesíti azokat, akik a gimnáziumban töltött éveik alatt kimagasló eredményeket értek el a természettudományok minél tágabb területén.

 

A 2024. évi díjazottak:

Cserna Péter Barnabás (12.b), a mi madarászunk egy rendkívüli egyén, akiben ötvöződik az intelligencia, a kreativitás, az elmélkedés és a szenvedély – nemcsak a madarak, hüllők és dinoszauruszok iránt, hanem a természet szeretete és megóvása is fontos volt, lesz számára. Ezt az indíttatást otthonról hozta. Örömmel tanul és tanít a dinoszauruszok ősi világáról, mely inspirációt ad másoknak, hogy jobban megismerjék és értékeljék ezeket az élőlényeket. Nem szereti magára vonni a figyelmet, és inkább a háttérben marad, de csapatmunkában is mindig lehet rá számítani. Munkájának gyümölcse, hogy 11.-ben és 12.-ben is OKTV döntős volt, és meghívták az ELTE Tehetségkutató táborába. Kedvenc időtöltése a társasozás, így az osztályban szervezett társaspartikat, melyekre mindig nagyon felkészült és sok embert megmozgatott. Jó volt vele egy csapatban dolgozni, játszani!

 

Dukát Levente (12.a) precíz, alapos hozzáállással közelíti meg a tanulmányait. Minden tantárgyat lelkiismeretesen tanult, ezért is volt kitűnő 7 éven keresztül.

A számára legkedvesebb területeken: matematika, fizika és kémia tantárgyakban a szorgalom mellé kiváló gondolatok és gyakorlati érzék is párosult. A számolási feladatokhoz jó irányból közelít, általában gyorsan és helyesen oldja meg ezeket.

Otthoni és órai munkája egyaránt példamutató, felkészültsége széles körű.

A természettudományokban elengedhetetlen kísérleti és mérési feladatokat kortársaihoz képest sokkal nagyobb pontossággal képes elvégezni. A hibákat hamar észreveszi, és ami még ennél is fontosabb, rögtön nekilát kijavítani. Ez a megközelítés az, amivel kiérdemelte a díjat.

 

Fodor Gergely (12.b) olyan diákunk, akit mindig érdekelte az őt körülvevő természet megfigyelése, leírása. Az osztálytúrák során kezdettől ő tudta, hogy milyen távot fognak megtenni, milyen sebességgel kell haladniuk, milyen hőmérséklet, szélsebesség, csapadék várható aznap.

Az évek során rendszerezett, nagyon magabiztos természettudományos és matematikai alapokat sajátított el. Kémiából és fizikából is gyors, tiszta gondolkodású, remek feladatmegoldó, a komplex problémákat is könnyedén átlátja. Mérések során precíz, alapos munkát végez, hibáit észreveszi, javítja.

Magas szintű matematikai ismereteit könnyedén alkalmazza természettudományos problémák modellezésére, mely leginkább a fizika területén teljesedik ki.

Versenyeredményei közül kiemelkedik a matematika OKTV II. kategóriában elért országos 26., illetve a fizika OKTV I. kategóriában országos 10. helyezése.

 

A 2023. évi díjazottak:

Czehlár Gergely (12.a) nagyjából nyolcadikos kora körül kezdett kitűnni a társai közül, elsősorban tájékozottságával és érdeklődésével. Nem sokkal később az is kiderült, hogy a gondolkodása nem csak az évfolyamon, de országos szinten is kiemelkedőnek számít. Többször lett dobogós országos fizikaversenyeken. Számtalan alkalommal vett részt iskolán kívüli tevékenységben, így például az innovációs versenyre adott be több pályázatot, vagy nemzetközi fizikaversenyre készült hónapokon keresztül.

A fizikára sosem önmagában, hanem más tantárgyakkal való összefüggésében tekintett. A figyelme nem korlátozódik egy szűk területre, hanem meglátja a kapcsolatot a fizika, a kémia, a biológia és a matematika között. A hosszú ideig tartó, alapos és precíz kutatómunkára való képessége alkalmassá teszi Gergőt arra, hogy kiváló természettudós váljon belőle.

A sok befektetett munka már a gimnáziumban meghozta gyümölcsét. Idén 6. helyezést ért el a fizika OKTV-n, valamint a magyar csapat tagjaként utazik nyáron az IYPT nemzetközi fizikaverseny döntőjére.

 

Gréczi Benedek Gábor (12.b) a természet iránti szeretetét szüleinek is köszönheti, akikkel már kisgyermek korában is sokat kirándult. Édesanyjával, édesapjával és testvérével számtalan bel- és külföldi túrán vett részt. A természettudományok iránti fogékonysága már ekkor megmutatkozott, nem elégedett meg a bejárt természeti táj szépségével, hanem érdeklődött azok kialakulásának okairól, folyamatairól. A mindennapokban is szívesen tölti szabadidejét a természetben még akkor is, ha az csak egy séta mudijával a Duna-parton.

Érdeklődő hozzáállása és szorgalma mellett következetes, kitartó munkája is hozzásegítette eredményei eléréséhez. A Bolyai Természettudományi Csapatversenyen és a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen már 5. osztályos korában az országos döntőbe jutott. A Körösi Csoma Sándor Kárpát-medencei Földrajzversenyen három alkalommal jutott a nemzetközi döntőbe, ahol 8., 6., idén pedig 4. helyezést ért el. 2020-ban döntőbe jutott a Less Nándor országos földrajzversenyen. Idén a bonyhádi földrajzverseny országos döntőjében csapattársával 6. helyezést értek el. 2021-ben nemzetközi 1. helyezést ért el a Kindler-Láng Fenntarthatósági verseny döntőjében. Ebben a tanévben két évfolyamtársával bejutott a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett fenntarthatósági verseny döntőjébe, ahol élő televíziós műsorban mérhette össze tudását a legjobbakkal. Végül a 686 induló csapatból a 8. helyen végeztek. A földrajz OKTV-n mindkét alkalommal döntőbe jutott, tavaly a 16., idén a 12. helyen végzett.

Talán kevesen tudják róla, hogy 12 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredménye mellett aktívan sportol. 5. osztályos kora óta jár tollaslabda edzésekre, az utóbbi öt évben igazolt versenyzőként szerepel országos versenyeken. Idén bejutott a két hét múlva megrendezésre kerülő tollaslabda diákolimpia országos döntőjébe.

Benedek nyitott egyéniségéből fakadóan bátran kérdez, mer kezdeményezni. Magabiztos fellépésével, szerény, de elegánsan laza stílusával számtalanszor elnyerte a zsűri elismerését. Versenyzői magatartásában sosem volt jelen a görcsös akarás, mert számára mindez csak hobbi, hivatását más irányban képzeli el. Kívánjuk, hogy őrizze meg jó humorát, és hasonló sikereket érjen el az élet minden területén!

 

Morvai Eliza (12.b) tanulmányait mindig magas színvonalon, eredményesen végzi. A kémiai és biológia kísérletek során nemcsak elvégezte a feladatot, hanem annak mikéntjére és esetleges változóira is kíváncsi volt. Sokszor az otthon elvégzendő feladatokat is tovább gondolta, új, kreatív megoldásokat talált ki, és még csapatát is rávette a plusz munkára, eközben természetesen mindent szívesen és precízen dokumentált. Ezeknek a jó tulajdonságoknak köszönhetően tudott részt venni a Nők az egészségért mentorprogramban, ahol a 10 hónapos kutatómunka eredményét egy fantasztikus előadásban mutatta be. A Kíváncsi kémikus kutatótáborban is magas szintű munkájával tűnt ki, ahol a meszesedés genetikai hátterét és mechanizmusát vizsgálta.

Nemcsak a természettudományi háziversenyen szerepelt 5-6. osztályban kitűnően, de sokszínűsége abban is megmutatkozott, hogy történelem országos és háziversenyeken is indult kitűnő eredményekkel.

Szívesen magyaráz a többieknek, segíti felkészülésüket dolgozatokra, felvételire, és lelkesíti őket, hogy újabb és újabb feladatokba, projektekbe kapcsolódjanak be, ahol magát sem kímélve érik el országos eredményeiket. Így nyert csapatával egy 3 napos bolognai utat, ahol nemzetközi pódiumon mutathatták be eredményeiket.

 

A 2022. évi díjazott:

Szépvölgyi Gergely (12.b) érdeklődő, igen felkészült és motivált diák, akit nagy öröm volt tanítani. A tanórai és szakköri kísérleteknél mindig vidáman állt a feladatokhoz, akár várt, akár nem várt eredményt kapott. A felvetett problémának újító ötleteivel, kutató kedvével igyekezett a mélyére ásni. A kihívásokat és a szinte lehetetlennek tűnő, órákig tartó gyakorlatokat is türelemmel, nagy odafigyeléssel végezte. Problémamegoldó képessége kiváló, megoldásai kreatívak, precízek. Jól koncentrál, hatékonyan sajátítja el és rendszerezi a megszerzett tudást, amit azonnal képes alkalmazni. Nyitott egyéniségéből fakadóan bátran kérdez, mer kezdeményezni. Mindig kész fejlődni, a hibáin javítani, társaival, tanáraival együttműködni, azok tanácsait el- és megfogadni.

Kiemelkedő képességei és szorgalma mellett következetes, kitartó munkája is hozzásegítette eredményei eléréséhez. Kívánjuk, hogy elmélyült, különleges gondolkodásmódjával, lankadatlan szorgalmával az élet valamennyi területén sikeressé váljon!

Eredményeit felsorolni is nehéz:

Az Irinyi János Kémiaversenyen országos 7. és 15. helyezést ért el. A 2019-ben Dohában megrendezett Nemzetközi Junior Természettudományi Olimpián ezüstérmet kapott. Az OKTV-n biológia tantárgyból országos 8. helyezést, kémia tantárgyból országos 14. és 20. helyezést ért el. A Mikola Sándor Fizikaverseny országos 15. és 25. helyén végzett. A fizika OKTV-n mindkét évben döntőbe jutott, tavaly országos 10. helyezést ért el. Az Eötvös Fizikaversenyen, amely a legrangosabb fizikaverseny, 3. díjas lett. A Kunfalvi Rezső Olimpiai Válogatóverseny első fordulójában országos 11. helyezett lett, s így a 2. fordulóba jutott.

A természettudományokat magas szinten művelni csak alapos matematikai ismeretekkel lehet. Gergő az Arany Dániel Matematikaversenyen országos 18., a Bolyai Matematika Csapatversenyen országos 2. és 4. helyezést szerzett társaival. A Náboj nemzetközi matematika csapatversenyen kétszer országos 2., a nemzetközi összesítésben pedig 5. és 11. helyen végzett. Az OKTV-n matematikából a 2. fordulóba jutott.