ELTE kémiai laborgyakorlatok

Az esemény időpontja: 
2011-10-19 22:00

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kémiai Intézet
Dr. Láng Győző, egyetemi tanár

Tisztelt Kollégák!
Tájékoztatni kívánjuk Önöket arról, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ter-mészettudományi Karának Kémiai Intézete ez évben is folytatni kívánja azt a sikeres progra-mot, amelynek keretében a kémia iránt érdeklődő középiskolás diákok a kémia alapszakos (BSc) hallgatók részére kiírt kémiai laboratóriumi (alap)gyakorlatok keretében kísérleti mun-kát végezhetnek.
Az elmúlt években nyilvánvalóvá váltak annak előnyei hogy az egyetemen folyó munkával a diákok „éles helyzetben”, az egyetemi tanulmányokat folytató hallgatókkal közö-sen végzett gyakorlatok során kerülhetnek kapcsolatba. A gyakorlatokon való részvétel a szakmai előnyök mellett a 10. osztályosok számára megkönnyíti a fakultáció irányának meg-választását, a már emelt szintű képzésben részesülőknél pedig a felsőoktatási intézmény, illet-ve szak kiválasztásánál nyújthat segítséget, arról nem is beszélve, hogy a gyakorlatokon résztvevő diákok számára évfolyamtól függetlenül lehetőség nyílik egyetemi kapcsolatok ki-alakítására. Egyetemünkön mindig nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kémia oktatásának színvonalát a nehéz gazdasági körülmények ellenére is folyamatosan fejlesszük, és képesek legyünk világszínvonalú képzést nyújtani. A nyílt laborokon erről a résztvevő diákok és taná-raik közvetlenül is meggyőződhetnek.
2
A jelen szervezeti keretek között folyó nyílt laboratóriumi gyakorlatokat a 2005-ös tanévben hirdettük meg először. Az elmúlt években a nyílt gyakorlatok népszerűsége felül-múlt minden várakozást. A gyakorlatok középiskolás résztvevőinek összlétszáma 5 év alatt meghaladta az 1000 főt!
A 2011-2012-es tanév 1. félévében a diákok (és tanáraik) várhatóan az alábbi tárgyak-hoz kötődő laboratóriumi gyakorlat időpontjaiból választhatnak:
szerves kémiai laboratóriumi gyakorlat
analitikai kémiai laboratóriumi gyakorlat
fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlat
szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlat
szakmódszertan
A gyakorlatok szervezése:
A középiskolás diákokat a gyakorlatokat végző egyetemi hallgatók mellé osztjuk be, és az így kialakuló csoportok oldják meg a kísérleti feladatokat.
A középiskolás diákokkal a gyakorlat elején, illetve annak során az egyetemi hallgatók illetve a gyakorlatot felügyelő oktatók ismertetik a mérések lényegét, és az eredmények fel-dolgozásának módját.
A diákok a gyakorlaton általában jegyzőkönyvet vezetnek, a jegyzőkönyvben rögzített adatokat otthon dolgozzák fel. Ha kívánják, a kész jegyzőkönyveket visszaküldhetik az egye-temre, ahol ugyanolyan módon bíráljuk el azokat, mint a vegyészhallgatókét.
A szaktanár vagy kísérő tanár Kollégákat is szívesen látjuk a gyakorlatokon.
A gyakorlatok időpontja: A tanrendben előírt beosztásnak megfelelően tudjuk beosztani a jelentkező diákokat.